egeszsegvonal logonnk logo szurkearnyalatos

1812 gomb

eeszt gomb

Hogyan segíthetünk?

A telemedicina (távgyógyászat) egészségügyi szolgáltatások nyújtása olyan helyzetben, amikor az egészségügyi dolgozó és a beteg nem azonos helyen tartózkodik, személyes találkozásra nem kerül sor. Az egészségügyi szakszemélyzet és a beteg közötti kapcsolat infokommunikációs eszközök segítségével, online elektronikus rendszeren keresztül jön létre (pl. telefon, számítógép).

 

A telemedicina szolgáltatás magában foglalja az egészségügyi adatok és információk biztonságos továbbítását, amelyek a beteg diagnosztizálásához, kezeléséhez és nyomon követéséhez szükségesek.

 

A telemedicina jellemzői

A telemedicina szó szerinti jelentése „gyógyítás távolról”, ami a latin ’medicus’ és a görög ’tele’ szavak összetétele; magyarul a távgyógyászat, távellátás, távorvoslás kifejezéseket használhatjuk. A telemedicina gyorsan és folyamatosan fejlődő tudomány, amely a gyógyító tevékenységbe beépíti a technológia új fejlesztéseit, és reagál az egészségügyi szükségletek változásaira is. Nem önálló szolgáltatás, hanem az egészségügyi ellátórendszert kiegészítő, választható lehetőség; és elsődleges célja csökkenteni az egészségügyi erőforrások földrajzi eloszlásának különbségeit, javítani az egészségügyi szolgáltatások elérhetőségét.

 

A telemedicina keretén belül az orvos leggyakrabban az alábbi tevékenységeket végzi:

 

 • diagnózis, terápiás javaslat felállítása,
 • tanácsadás, konzultáció,
 • betegirányítás,
 • beutaló megírása,
 • beteggondozás,
 • rehabilitációs tevékenység,
 • gyógyszerfelírás.

 

A telemedicina fejlődése

2020-ban, a koronavírus-járvány miatt nagyobb figyelmet kapott a távorvoslás a betegek ellátásában. A járvány miatt az intézményi ellátás nagy kockázattal járt, különösen a krónikus betegek esetében, akik alapbetegségeik miatt a veszélyeztetett csoportba tartoztak. A veszélyhelyzetben hozott jogalkotói döntések azonban biztosították annak lehetőségét, hogy a biztonságos betegellátás több szakterületen is az online gyógyítás keretében valósuljon meg. Így a telemedicina helyettesítette az orvos (vagy egészségügyi szakdolgozó) és a beteg közötti személyes találkozást, illetve az orvosok egymás közötti konzíliumát is.

 

A járvány az egészségügy minden területén rendkívüli módon felgyorsította a telemedicinális szolgáltatások terjedését, így pl. egyre fontosabb szerepet kap az ún. telepszichológia és telepszichiátria is, valamint egyre jobban terjed az idősgondozásban is.

 

A telemedicinális eszközök típusai

 

A telemedicinális eszközök az alábbi csoportokra bonthatók:

 

 • távkonzílium – a diagnózis kialakításába, a kezelés menetébe távol lévő orvost is bevonnak infokommunikációs eszközökön keresztül;
 • távmanipuláció – a beavatkozást végző személy távérzékelők segítségével távolról végzi a vizsgálatot (pl. endoszkópia) vagy a beavatkozást (pl. robottal végzett távmanipuláció);
 • távdiagnosztika – a vizsgálat végzője és a diagnózis felállítója (vagyis a lelet készítője) térben elválik egymástól, de interaktív kapcsolatban vannak egymással;
 • távfelügyelet/telemonitoring – a beteget figyelő jelfogók (detektorok) és jeltovábbítók pótolják az egészségügyi szakszemélyzet jelenlétét.

 

A telemedicina előnyei és hátrányai

A telemedicina előnyei:

 

 • a beteg otthonról, várakozási idő nélkül elérhet bizonyos szolgáltatásokat – anélkül, hogy találkoznia kellene más betegekkel;
 • csökkenti az időnként orvosilag felesleges személyes orvos-beteg találkozások számát;
 • a koronavírus-járvány idején azok az orvosok, akik koronavírus-gyanúval vagy enyhe tünetekkel izolációba kerültek, nem estek ki az egészségügyi ellátás rendszeréből;
 • megkönnyíti a krónikus betegek és betegségek nyomon követését, növeli az egészségi állapot figyelemmel kísérésének hatékonyságát;
 • költségei alacsonyabbak, használatával az egészségügyi rendszer működtetése gazdaságosabb és hatékonyabb;
 • a beteg egy helyen juthat hozzá több szakorvosi szolgáltatáshoz.

 

A telemedicina lehetséges hátrányai:

 

 • a személyes kapcsolat hiánya elszemélytelenedéshez vezethet, ami ronthatja a páciens és a kezelőorvos közti bizalmi viszonyt;
 • megnőhetnek az asszisztensek, nővérek adminisztrációs feladatai;
 • egyenlőtlenség alakulhat ki, mert a szolgáltatásból kiszorulnak azok, akik nem rendelkeznek internet-hozzáféréssel vagy a használatához szükséges ismerettel.

 

Jogszabályi háttér

A távorvoslás jogi háttere kialakításának első lépése a 2017. november 1-jén indult Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) volt, amelynek működését a 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet szabályozza.

 

A koronavírus-járvány hatására jelent meg a 157/2020. (IV. 29.) Korm. rendelet (hatályos: 2020.06.17-ig) és az azt kiegészítő 33/2020. (IX. 16.) EMMI rendelet (hatályos: 2020.09.18-ig), amelyek megteremtették a távkonzultáció jogszabályi lehetőségeit az egészségügyben, meghatározzák a szolgáltatások minimumfeltételeit, eljárásrendjét, a szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának módját.

 

A rendeletek tartalma a 2020. évi LVIII. törvény 37. címébe épült be és jelenleg is hatályos. A törvény értelmében telemedicinának minősül az a tevékenység, amely célja távmonitoring és egyéb infokommunikációs eszközökkel hozzáférhető információk alapján, a beteg távollétében:

 

 • egészségi állapotának szakmai megítélése,
 • a betegségek, illetve azok kockázatának felderítése,
 • konkrét betegség(ek) meghatározása,
 • a beteg állapotának pontosabb megítéléséhez szükséges további vizsgálatok elrendelése, gyógykezelés elindítása,
 • a beteg állapotának követése.

 

Így telemedicina keretében a fentieken túl többek között végezhető:

 

 • előszűrés, amely célja a személyes ellátás szükségességének megítélése,
 • gyógyszer rendelése vagy beutaló írása,
 • korábbi, személyes ellátást követő kontroll és utógondozás,
 • pszichoterápia, szülőkonzultáció,
 • fizioterápia,
 • szoptatási tanácsadás és védőnői gondozás.

 

A telemedicinát is biztosító egészségügyi szolgáltató az egészségügyi dokumentáció vezetésérére vonatkozó jogszabályoknak megfelelően köteles a telemedicina formájában megvalósult ellátási eseményeket is dokumentálni.

 

A telemedicina alkalmazásának feltételei

A távgyógyászat használatának vannak anyagi és nem anyagi feltételei is. Nagyon fontos például a betegek részéről a bizalom a távorvoslási szolgáltatások iránt, a jogi egyértelműség megteremtése, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény előírásainak betartása, és természetesen a műszaki, technológiai kérdések megoldása is. Az infokommunikációs eszközök fejlődésének és terjedésének köszönhetően a jövőben várhatóan tovább bővül a telemedicinális szolgáltatások köre.

KULCSSZAVAK
távgyógyászat  |   távorvoslás  |   távkonzílium  |   távmanipuláció  |   távdiagnosztika

Üdvözöljük az Egészségvonal oldalán!

A COVID-19 világjárvány miatt létrehozott koronavírus zöld szám működése és leterheltsége rámutatott, hogy a lakosságnak nagy szüksége van egy megbízható, komplex egészségügyi alapellátási és népegészségügyi témájú, hiteles tartalommal ellátott, a nap 24 órájában elérhető információs központra, ahol egészségügyi kérdésekben tájékozódhat telefonon, e-mailen és a weboldalon keresztül egyaránt.

 

Az Egészségvonal célja

Az Egészségvonal az Egészségvonal contact centerből és az egeszsegvonal.gov.hu weboldalból áll, amelyeknek célja, hogy:

 • hitelesen, megbízhatóan tájékoztassa az állampolgárokat és segítse eligazodásukat az egészségügyi ellátórendszerben,
 • az egészségügyi ellátórendszer ismeretének javításával optimálisabbá tegye a betegutakat, ezáltal az ellátórendszer működtetését,
 • csökkentse a rendkívül leterhelt sürgősségi ellátást nyújtó szolgáltatók, a háziorvosi ügyeletek, mentőszolgálat és sürgősségi osztályok betegforgalmát,
 • csökkentse a felesleges orvos-beteg találkozások számát, ezáltal a járványok terjedését a fertőzésveszély mérséklésével,
 • elősegítse a népegészségügyi szolgáltatásokhoz, ismeretekhez való hozzáférést, ezáltal támogassa a megelőzést és egészségfejlesztést,
 • növelje a lakosság egészségtudatosságát és egészségügyi tájékozottságát,
 • növelje a lakosság egészségügyi ellátásba vetett bizalmát és elégedettségét.

 

Az egeszsegvonal.gov.hu weboldalon keresztül megtalálhatja az alábbiakat:

 • valamennyi egészségügyi szolgáltatásra, ellátásra vonatkozó leírás, és az azok igénybevételéhez kapcsolódó információk,
 • az egészséges életmódra, az egészségmegőrzésre vonatkozó célzott leírások,
 • közérthető nyelven megfogalmazott betegségleírások,
 • gyógyszerek részletes leírása, betegtájékoztatója.

Továbbá az egeszsegvonal.gov.hu szolgáltatáskeresőjén keresztül könnyedén megtalálhatja az Önhöz legközelebbi alap- vagy speciális ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatót vagy gyógyszertárt.

 

A koronavírus és az Egészségvonal

A koronavírus világjárvány alatt az Egészségvonal fontos feladatot vállal a COVID-19 elleni küzdelem támogatásában azért, hogy az állampolgárok tájékoztatása a járványügyi kérdésekben folyamatosan biztosítható legyen. Az Egészségvonal contact centere 2021-ben fokozatosan átvette a koronavírus zöld számok és a koronavirus@1818.hu e-mail cím kezelését, hogy támogassa a lakosság megnövekedett érdeklődését a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatban.

 

Az Egészségvonal közvetlenül nem vesz részt a sürgősségi betegellátással kapcsolatos feladatokban ezért hangsúlyozzuk, hogy sürgősségi esetekben továbbra is a 112 egységes segélyhívó számot hívják. Amennyiben életet veszélyeztető esetben mégis az Egészségvonalat tárcsázza, munkatársunk azonnal és közvetlenül átkapcsolja a 112-es segélyhívó számra.

1812 nagy gomb

KOLLÉGÁINK SEGÍTENEK

Hívja az EGÉSZSÉGVONALAT!

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK

bm

  

sz2020 also infoblokk

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
További információk
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít