egeszsegvonal logonnk logo szurkearnyalatos

1812 gomb

eeszt gomb

A Belügyminisztérium önálló jogi személyiséggel és gazdasági szervezettel rendelkező központi költségvetési szerv. A kormány tagjaként a belügyminiszter felel többek között az egészségbiztosításért, az egészségügyért, a gyermekek és az ifjúság védelméért, a kábítószer-megelőzésért és a kábítószerügyi koordinációs feladatokért.

 

A minisztériumi szakterületek élén államtitkárok állnak, így az Egészségügyi Államtitkárság élén is.

 

A belügyminiszter feladatai

A belügyminiszter az egészségügyért való felelőssége keretében az alábbi tevékenységeket látja el:

 

 • irányítja, összehangolja és szervezi az egészségügyi ellátás országos rendszerét, gondoskodik a mentéssel, a betegszállítással, a vérellátással és a transzplantációval kapcsolatos feladatok feltételrendszerének biztosításáról;
 • ellátja a hatáskörébe tartozó minőségvédelmi, minőségszabályozási és minőségellenőrzési feladatokat;
 • ellátja az orvos- és egészségtudományi képzéssel kapcsolatos állami feladatokat, és felel az egészségügyi dolgozók működésével, képzésével és továbbképzésével kapcsolatos feladatok ellátásáért;
 • a szakképzés általános keretei között szervezi az egészségügyi szakképzési feladatok végrehajtását;
 • az ágazati szintű döntések meghozatalának előkészítése, támogatása érdekében egészségügyi ágazati adatelemző központot működtet.

 

A belügyminiszter az egészségügyért való felelőssége keretében előkészíti az alábbi területekre vonatkozó jogszabályokat:

 

 • a közegészségügyi, a népegészségügyi és a táplálkozás-egészségügyi feladatokra, ezek végrehajtásának rendszerére;
 • az egészségmegőrzéssel kapcsolatos feladatokra és az egészséget károsító hatások megelőzéséhez és csökkentéséhez szükséges egészségvédelmi feladatokra;
 • az egészségügyi ágazat szervezetére és működésére, az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak jogállásával összefüggő egyes kérdésekre, a jogszabály szerinti tevékenységek végzéséhez szükséges egészségügyi alkalmasság feltételeire;
 • az egészségügyi ágazat struktúrájának és működésének tervezéséhez, ellenőrzéséhez szükséges információs rendszer működési alapelveire, eszközrendszerére, cselekvési programjának előírásaira;
 • az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek előállításának, gyártásának, minőségének, minőségellenőrzésének, forgalomba hozatalának, forgalmazásának, rendelésének, kiszolgáltatásának, kereskedelmi gyakorlatának, ismertetésének szabályaira, a vizsgálati gyógyszerek klinikai vizsgálatának és alkalmazásának szabályaira;
 • a kábítószerként és pszichotróp anyagként minősített gyógyszerek forgalomba hozatalának, forgalmazásának, rendelésének, kiszolgáltatásának és felhasználásának szabályaira;
 • a gyógyászati segédeszközökre, az orvostechnikai eszközök előállításának, forgalomba hozatalának és alkalmazásának feltételeire, az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésére, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységére;
 • az egészségmegőrzéssel kapcsolatos feladatokra és az egészséget károsító hatások megelőzéséhez és csökkentéséhez szükséges egészségvédelmi feladatokra.

 

Az egészségügyi államtitkár feladatai

Az egészségügyi államtitkár szakmai, politikai irányítást gyakorol az alábbi feladatok tekintetében:

 

 • az egészségügyi és egészségbiztosítási ágazat működése, hazai és európai uniós fejlesztése;
 • az egészségügyi ágazati, valamint az ágazati gazdasági stratégiai tervezése;
 • az egészségügyi ágazati informatika kialakítása;
 • a területfejlesztési és területi tervezési folyamatokban való egészségügyi ágazati részvétel;
 • a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátás;
 • az állami tulajdonban és fenntartásban levő egészségügyi intézmények esetében a közvetlen betegellátói tevékenység;
 • népegészségügy;
 • ápolás;
 • az egészségügyi ágazat védelmi feladatai;
 • egészségügyi ágazati szakmai képzés;
 • humánerőforrás-fejlesztés;
 • az egészségügyi ágazat területén – az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkárral közösen – az európai uniós tagsággal való együttműködés​, a nemzetközi két- és többoldalú kapcsolatok koordinálása;
 • a miniszter részére fenntartott jogkörök kivételével az állami tulajdonban és fenntartásban lévő egészségügyi intézmények fenntartói jogainak gyakorlása;
 • a jogszabályban meghatározott kivétellel az egészségügyi ágazatban középirányító szerv közreműködésével irányított intézmények szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása;
 • a csecsemőgondozás díj (CSED) és a gyermekgondozási díj (GYED) kivételével az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai;
 • a kormányhivatalok és azok járási (fővárosi kerületi) hivatalai szakmai irányításának koordinációja;
 • kábítószer-megelőzés és kábítószerügyi koordináció.

 

Az egészségügyi államtitkár képviseli az egészségügyi ágazatot a Katasztrófavédelmi Koordinációs Minisztériumközi Bizottságban. Ellátja a Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi Bizottság, a Kábítószerügyi Tanács, az egészségügyi létfontosságú rendszerelemek meghatározása során az ágazati kijelölő hatósági feladatokban közreműködő döntés-előkészítő bizottság elnöki feladatait. Az egészségügyi létfontosságú rendszerelemek tekintetében – egészségügyi ágazati kijelölő hatóságként – hatósági feladatokat lát el.

 

Az egészségügyi államtitkár munkájának és feladatainak ellátása érdekében kabinet működik. Az egészségügyi államtitkár irányítja az egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkár, az egészségügyi finanszírozásért és fejlesztésért felelős helyettes államtitkár, az Egészségügyi Államtitkári Kabinet vezetője, az Egészségügyi Tudományos Tanács Titkársága vezetője, valamint a Minőségfejlesztési és Módszertani Főosztály vezetője tevékenységét.

 

Háttérintézmények

A Belügyminisztérium – elsősorban mint felsőbb szerv, irányító, fenntartó és munkáltató – intézményein keresztül vesz részt az egészségügyi rendszer működtetésében.

 

A Belügyminisztérium szakmai irányítása és felügyelete alatt működnek az alábbi egészségügyi háttérintézmények:

 

Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ);

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) és Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) jogutódja);

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK);

Országos Mentőszolgálat (OMSZ);

Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ).

 

Elérhetőségek

Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Postai cím: 1903 Budapest, Pf.: 314.

Telefonszám: +36-1-441-1000

Ügyfélszolgálat e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélszolgálat telefon: 1818; Külföldről: +36 (1) 550-1858

 

KULCSSZAVAK
belügyminiszter  |   egészségügyért felelős államtitkár  |   egészségügyi ágazat  |   egészségügyi ellátás  |   egészségügyi háttérintézmények
1812 nagy gomb

KOLLÉGÁINK SEGÍTENEK

Hívja az EGÉSZSÉGVONALAT!

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK

bm

  

sz2020 also infoblokk

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
További információk
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít