egeszsegvonal logonnk logo szurkearnyalatos

1812 gomb

eeszt gomb

Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga alapján a beteg jogosult:

 

  • a fekvőbeteg-gyógyintézetből történő elbocsátásakor zárójelentést kapni;
  • a járóbeteg-szakellátási tevékenység befejezésekor ambuláns ellátási lapot kapni;
  • a gyógykezeléssel összefüggő adatainak kezeléséről tájékoztatást kapni;
  • a rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni;
  • az egészségügyi dokumentációba betekinteni, azokról kivonatot vagy másolatot készíteni, valamint másolatot kapni (az első másolat ingyenes, minden további másolatra az adott intézmény térítésidíj-szabályzatában meghatározottak az irányadók);
  • a beteg jogosult az általa pontatlannak vagy hiányosnak vélt – rá vonatkozó – egészségügyi dokumentáció kiegészítését, kijavítását kezdeményezni.

 

A beteg halála után törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse – írásos kérelme alapján – jogosult a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról kivonatot, másolatot készíteni, továbbá jogosult – az első alkalommal térítésmentesen, minden további másolat tekintetében a saját költségére – másolatot kapni.

 

A beteg életében, illetőleg halálát követően házastársa, egyenes ágbeli rokona, testvére, valamint élettársa akkor is jogosult az egészségügyi adat megismerésére, ha az egészségügyi adatra ezen személyek, valamint leszármazóik életét, egészségét befolyásoló ok feltárása, illetve ezen személyek, valamint leszármazóik egészségügyi ellátása céljából van szükség, és az egészségügyi adat más módon való megismerése, illetve az arra való következtetés nem lehetséges.

 

Az egészségügyről szóló törvény kivételesen lehetőséget ad a pszichiátriai betegek esetén a dokumentáció megismeréséhez való jog orvos általi korlátozására, ha alapos okkal feltételezhető, hogy a dokumentáció megismerése a beteg gyógyulását nagymértékben veszélyeztetné, vagy más személy személyiségi jogait sértené. A korlátozásról a betegjogi képviselőt és a beteg törvényes vagy meghatalmazott képviselőjét haladéktalanul értesíteni kell.

 

Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) által elektronikusan kezelt egészségügyi dokumentáció vonatkozásában az EESZT útján is gyakorolható.

 


 A betegjogok további főbb csoportjai:

 

KULCSSZAVAK
betegjog  |   egészségügyi dokumentáció megismerésének joga
1812 nagy gomb

KOLLÉGÁINK SEGÍTENEK

Hívja az EGÉSZSÉGVONALAT!

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK

bm

  

sz2020 also infoblokk

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
További információk
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít