egeszsegvonal logonnk logo szurkearnyalatos

1812 gomb

eeszt gomb

A Gyermek Jogairól szóló Egyezményt aláíró államok – köztük Magyarország is – elismerik a gyermekek lehető legjobb egészségi állapothoz való jogát, valamint azt, hogy orvosi ellátásban részesülhessenek.

 

Az egészséghez való jog alatt azt értjük, hogy az államnak minden feltételt meg kell teremtenie a gyermekek egészséges körülmények közötti életéhez, és a gyermekeknek részesülniük kell minden, az egészségük védelme érdekében fontos ellátásban. Ideértendő a házi gyermekorvosi ellátás, a járóbeteg-szakellátás, a kórházi ellátás, a védőnői gondozás, az iskolaorvosi ellátás, a kötelező védőoltások, valamint minden egyéb, az egészséges élethez szükséges alapfeltétel, mint amilyen például az egészséges táplálkozás.

 

Házi gyermekorvosi ellátás

A házi gyermekorvosi ellátás az alapellátás keretében működik. A házi gyermekorvos személyét a gyermek szülője, illetve gondviselője választhatja meg. A házi gyermekorvosz önkormányzattal kötött megállapodás alapján látja el a feladatait.

 

A házi gyermekorvos, valamint a vegyes háziorvos tevékenységére vonatkozó szakmai és tartalmi előírásokat, valamint annak személyi és tárgyi feltételeit jogszabályok határozzák meg. A házi gyermekorvosi szolgálat működését a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) – szerződés alapján – az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozza. A házi gyermekorvosi szolgálatról és az ahhoz tartozó körzetekről, valamint az ügyeleti rendről a lakhely szerinti helyi önkormányzatok honlapján található információ.

 

Gyermekjáróbeteg-szakellátás

A járóbeteg-szakellátás keretei között a házi gyermekorvos beutalása alapján gyermek-szakorvos látja el a beteg gyermeket. A szakrendelőkben egyszeri, illetve alkalomszerű egészségügyi ellátás, valamint idült (krónikus) betegség megléte esetén folyamatos szakorvosi gondozás történik. A járóbeteg-szakellátást nyújtó intézmények önállóan vagy más intézményhez (például kórházhoz) kapcsoltan végzik a tevékenységüket.

 

Gyermekfekvőbeteg-szakellátás

A 18 év alatti betegeket szükség esetén a házi gyermekorvos, kezelőorvos, vagy más arra feljogosított személy utalja a fekvőbeteg gyógyintézeti keretek között végzett kórházi ellátásba. Fekvőbeteg-szakellátás klinikán, kórházban, szakápolási intézményben, valamint országos intézetben történhet. A gyermekfekvőbeteg-szakellátás célja az aktív vagy krónikus betegségek ellátása, illetve rehabilitációs vagy ápolási célú ellátás lehet.

 

Az egészségügyi törvény előírásai szerint a szülő, illetve törvényes képviselő beleegyezése szükséges a gyermekén történő vizsgálatok, illetve kezelések elvégzéséhez, és a szülőnek jogában áll visszautasítania az orvos által javasolt beavatkozást. Fontos tudni, hogy a kezelés csak abban az esetben utasítható vissza, ha annak elmaradása nem vezethet a gyermek számára életveszélyes vagy maradandó károsodás veszélyét jelentő helyzethez.

 

Az egészségügyről szóló törvény szerint a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek joga van a beteg gyermek mellett tartózkodni a kórházi kezelés ideje alatt, oly módon, hogy jelenlétével nem zavarja a betegellátás folyamatát és a gyermekkel egy kórteremben fekvő betegtársak nyugalmát. A törvény kitér arra is, hogy a szülői jelenlét mikéntje tekintetében az adott egészségügyi intézmény házirendjében foglaltak a mérvadóak.

 

Egyéb egészségügyi ellátások gyermekek részére

A fent leírtakon túlmenően az egészségbiztosítás egyéb ellátásokat is biztosít a gyermekek számára. Ebbe a körbe tartozik a védőnői szolgálat, az iskolaorvosi ellátás, és az ún. mozgó szakorvosi szolgálatok által nyújtott ellátás. A védőnők a gyermekek gondozásában nyújtanak segítséget, valamint családgondozási feladatokat is ellátnak. Az iskolaorvosi ellátást a tanulók közvetlenül a nevelési-oktatási intézményben vehetik igénybe. A mozgó szakorvosi szolgálat a lakosok részére a lakóhelyükön működő orvosi rendelőben biztosít gyermekgyógyászati ellátást.

 

Gyermekkori védőoltások

A gyermekek egészségének védelmét szervezett oltási programok is biztosítják, amelyek keretében akár élethosszig tartó védelmet is szerezhetnek egyes fertőző betegségekkel szemben. A kötelező védőoltások beadása oltási rend alapján, életkorhoz kötötten történik. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) évente kiadott módszertani levélben határozza meg a vakcinációval kapcsolatos feladatokat. Az életkorhoz kötött kötelező védőoltások beadását a szülészeti intézmény, illetve a házi gyermekorvosi szolgálat; az ún. iskolai kampányoltásokat az iskolaorvosi szolgálat végzi.

 

Léteznek a szülők beleegyezése alapján igénybe vehető, nem kötelező védőoltások is. Ilyen például a humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltás, amely iskolai kampányoltás keretében ingyenesen érhető el a 7. osztályban tanuló lányok és fiúk számára. A nem kötelező, de egyéb ajánlott védőoltások elérhetőségéről gyermekorvosától kaphat részletes tájékoztatást. (lásd még: Oltások)

 


Jogszabályi háttér

  • 1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről;
  • 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól;
  • 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról;
  • 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól;
  • 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról;
  • 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról;
  • 26/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról

 

KULCSSZAVAK
gyermekjog  |   gyermekorvos  |   iskolaorvos  |   védőnő  |   gyermekvédelem
1812 nagy gomb

KOLLÉGÁINK SEGÍTENEK

Hívja az EGÉSZSÉGVONALAT!

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK

bm

  

sz2020 also infoblokk

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
További információk
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít