egeszsegvonal logonnk logo szurkearnyalatos

1812 gomb

eeszt gomb

Támogatás a gyógyászati segédeszközök árához, kölcsönzéséhez vagy javítási díjához járhat. A támogatást a társadalombiztosítás vagy a közgyógyellátás fedezheti.

 

Társadalombiztosítás

A társadalombiztosításon alapuló ártámogatást gyógyászati segédeszközök vásárlására kétféle formában lehet kapni.

 

 • Százalékos vagy fix támogatási forma

Itt a támogatás mértéke összefügg a betegség súlyosságával. Minél súlyosabb egy betegség, annál többet engednek el az eszköz árából.

 

 • Keretösszegben megállapítható támogatási forma

Ekkor a támogatás nagysága előre meghatározott. Ilyenkor a betegség súlyossága nem változtatja a támogatás mértékét. A NEAK meghatározza, hogy adott idő alatt mennyi támogatást lehet igényelni adott mennyiségű gyógyászati segédeszközre. Ez a kihordási idő.  Ha egy ártámogatással vásárolt segédeszköz meghibásodik a kihordási időn belül, akkor ezek javítására TB támogatás igényelhető. A javítást a kezelőorvosnak vagy a háziorvosnak vényen kell elrendelnie. A TB támogatás javítás esetén annál nagyobb, minél nagyobb TB támogatás járt az adott segédeszköz megvásárlásakor.

 

Példa: egy 16 éves fiúnak kificamodik a bokája sportolás közben. A kórházban az ortopéd sebész bokaortézist ír fel számára. A bokaortézis bruttó közfinanszírozási ára 8900 Ft. Ekkora összegért vehetné meg a beteg bármikor, még ha az orvos nem is írt fel rá vényt. Mivel az orvos vényen írta fel az ortézist, így a beteg féláron juthat hozzá a segédeszközhöz, vagyis 4450 Ft-ért. Ennek az ortézisnek a kihordási ideje 12 hónap/év, vagyis a beteg kedvezményt az ortézis árára 1 év múlva kaphat ismét. A beteg azonban továbbra is vásárolhat ortézist ez alatt az időszak alatt, viszont teljes áron (8900 Ft), mivel nem tudnak neki vényt felírni rá. Ha az ortézis elromlik, akkor a betegnek értesíteni kell a kezelőorvosát. Az ortézisek a gyógyászati segédeszközök azon csoportjába tartoznak, amelyek javítása szintén támogatott. A kezelőorvos ezt követően elrendeli a gyógyászati segédeszköz javítását vényes formában.

 

Közgyógyellátás

Lehetőség van a közgyógyellátás terhére megvásárolni és javítani az egyes gyógyászati segédeszközöket. Közgyógyellátás terhére vett gyógyászati segédeszköz elromlása esetén a javítási költség díjmentes, ha a TB támogatja. Közgyógyellátással térítésmentesen rendelt és átvett gyógyászati segédeszköz kihordási időn belül történő meghibásodása esetén a javítás közgyógyellátásra jogosultak részére térítésmentes, akkor is, ha a javítás időpontjában az eszköz már nem támogatott közgyógyellátással.

 

A közgyógyellátás keretében rendelhető gyógyászati segédeszközök listáját a NEAK határozza meg, és havonta közzéteszi a honlapján. A közgyógyellátás jogcímen nem rendelhető eszközöket a 14/2007. (III. 14.) EÜM-rendelet 17. számú melléklete tartalmazza.

 

Példa: agyvérzést követően tartós állapotromlás következik be egy páciens esetében. Kérelmezik a lakcímhez kapcsolódó járási hivatalnál a közgyógyellátást. Ennek elfogadásakor a páciens megkapja közgyógyellátási igazolványát (plasztikkártya, rajta az egyén személyes adataival). Miután ez bemutatásra került a kezelőorvosnak, ő fel tudja írni a kért kerekesszéket vényre, közgyógyellátás formájában. Az igényelt kerekesszéket a páciens az eredeti ár (amennyiért bármikor bárki számára megvásárolható közgyógyellátás megléte nélkül) egy részéért meg tudja venni. A kerekesszék 7 év után valamilyen oknál fogva elromlik, közgyógyellátással már nem támogatott. Viszont a javítása még így is térítésmentes, mivel a TB támogatja azt.

 

Tételes elszámolás alá eső gyógyászati segédeszközök

Az ún. tételes elszámolás alá eső gyógyászati segédeszközök olyan drága eszközök, eljárások és gyógyszerkészítmények, amelyek árát speciális finanszírozással támogatja a NEAK. Ha valakinek ezekre szüksége van, akkor erről a kezelőorvos dönt. Ezekhez a betegek egészségügyi szolgáltatókon (kórházak) keresztül fekvő- és járóbeteg-ellátás keretében, külön kérelem beadása nélkül juthatnak hozzá, amennyiben az indokolt. Az ilyen típusú elvégzett kezelések elszámolásával az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Speciális Finanszírozási Főosztálya foglalkozik.

 

A tételes elszámolás alá eső eszközök listája a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján található meg.

 

Példa: pacemaker, égési sérültek ellátásához szükséges bőrpótló készítmény, here- és emlőimplantátum (amennyiben daganatos megbetegedés következtében lett eltávolítva a here/emlő).

 

Utazási támogatás

Előfordul, hogy a bolt, ahol lehetőség van a gyógyászati segédeszköz próbájára és megvásárlására, nincs közel a beteg lakóhelyéhez. Ebben az esetben utazási támogatás igényelhető, ha a gyógyászati segédeszközt a beteg a tartózkodási helyéhez legközelebb eső, a rendelt gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatására alkalmas gyógyszertárban vagy boltban szerzi be.

 

Példa: egy mozgáskorlátozott pácienst hozzátartozója egyedül ápolja egy faluban. A faluban nincs olyan bolt, ahol kerekesszéket lehetne venni a páciens számára. Így a közeli városba kell menniük emiatt. A páciensnek igazolnia kell az utazás költségét (buszjegy, vonatjegy), valamint meg kell adnia a kísérő nevét, hogy támogatást kaphasson az utazás költségére.

 

Gyógyászati segédeszközök megvásárlása támogatással

Ha a gyógyászati segédeszközt a támogatással rendelésre jogosult orvos vényen rendeli. A gyógyászati segédeszközre írt vényeket gyógyszertárakban, valamint gyógyászatisegédeszköz-boltokban lehet kiváltani.

 

Gyógyászati segédeszközök árának meghatározása

Az Egészségbiztosítási Alapból támogatott gyógyászati segédeszközök árát az eszköz forgalomba hozója határozza meg azzal, hogy annak elfogadásáról a TB támogatásba való befogadási eljárás során a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) vizsgálatot követően dönt, és határozza meg a támogatás összegét.

 

Gyógyászati segédeszközökre szabott támogatás mértéke

A kötelező egészségbiztosítás keretében az Egészségbiztosítási Alapból nyújtott támogatások mértékét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) határozza meg. Ebben az esetben a fizetendő összeg (ár, javítási, kölcsönzési díj) megoszlik a társadalombiztosítás és a beteg között. A beteg tehát nem a termék piaci árát (javítási, kölcsönzési díját), hanem a teljes árnak a támogatás összegével csökkentett térítési díját fizeti ki.

 

Gyógyászati segédeszközöknél az ár/kölcsönzés támogatás meghatározásának módja

A gyógyászati segédeszközök árához vagy kölcsönzési napidíjához nyújtott támogatás a következőképpen lehetséges.

 

Százalékos vagy fix mértékű támogatás

Ezt azt jelenti, hogy a beteg állapotától függően eltérő mennyiségű támogatást kaphat. Ez az ártámogatás a legsúlyosabb esetben akár a segédeszköz árának 98%-át is állhatja.

 

Keretösszegben megállapítható támogatás

Az adott betegségben használt gyógyászati eszközökre egy előre meghatározott támogatási összeg jár. Az összeg nagyságát nem befolyásolja a betegség súlyossága. A társadalombiztosítási támogatással kölcsönözhető eszközök csoportjait, az egyes indikációkban megállapított támogatási mértéket és a felírásra jogosultak körét a 14/2007. (III. 14.) EÜM-rendelet 9. számú melléklete határozza meg.

 

Gyógyászati segédeszközre a TB támogatás időtartalma

Támogatást ún. kihordási időre lehet megállapítani. Ez az az idő, amelyre meghatározott mennyiségű gyógyászati segédeszköz támogatással rendelhető, vagy amelyre vonatkozóan a rendelt eszköz árához a NEAK a támogatást megállapította.

 


Tájékoztatás a gyógyászati segédeszközök támogatásával kapcsolatban

A gyógyászati segédeszközt rendelő orvos és az eszköz árusítója is köteles tájékoztatni a beteget a rendelkezésre álló, az egészségbiztosító által támogatott, azonos funkcionális csoportba tartozó alacsonyabb térítési díjú gyógyászati segédeszközről, valamint az adott termékek áráról, társadalombiztosítási támogatásáról és a térítési díjak közötti különbségekről. Ezt a tájékoztatást úgy kell megvalósítani, hogy az a fogyatékos személyek számára is hozzáférhető és értelmezhető legyen.

 

 • Tájékoztatás a kezelőorvostól

Az orvos a gyógyászati segédeszköz rendelésekor tájékoztatja a beteget a gyógyászati segédeszköz kihordási idejéről, rendeltetéséről, a társadalombiztosítási támogatás mértékéről, összegéről és a beteg által fizetendő összegről, illetve a vénybeváltás 90 napos határidejéről is. Az orvosnak tájékoztatnia kell a betegét az orvosszakmai szabályok és a gyógykezelésre vonatkozó jogszabályok figyelembevétele mellett a gyógyászati segédeszközzel való ellátás alternatíváiról, illetve az azonos funkcionális csoportba tartozó gyógyászati segédeszközök beteget terhelő várható költségei közötti különbségekről is. E tájékoztatás tényét a beteg a vény hátoldalán, a korábban igénybe vett gyógyászati segédeszközökre vonatkozó nyilatkozatának aláírásával egyidejűleg igazolja.

 

 • Tájékoztatás a forgalmazótól

A gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatása során (pl. az üzletben) a TB támogatással forgalmazott eszköz árát, a támogatás mértékét és nettó összegét, a beteg által fizetendő nettó térítési díjat a beteg számára hozzáférhető módon közzé kell tenni (kivéve az egyedi méretvétel alapján készült eszközöket). Erről, továbbá az eszköz gyártójáról vagy annak meghatalmazott képviselőjéről és elérhetőségéről, az eszköz használati útmutatójában foglaltakról vakok és gyengén látók részére kérésükre szóbeli tájékoztatást kell adni.

 

 • Tájékoztatás a NEAK honlapján

A gyógyászati segédeszközök támogatására vonatkozó, a következők szerinti adatokat az NEAK folyamatosan, minden naptári hónap 20. napjáig tájékoztató jelleggel a honlapján közleményben teszi közzé.

 

 • Részletes tájékoztatás a forgalomban lévő gyógyászati segédeszközökről

A magyarországi forgalomba hozó által rendelkezésre bocsátott részletes adatok (termékfotó, forgalmazási adatok, ismertető, használati útmutató) kiegészítésével részletes leírás található az Online Segédeszköz Jegyzék (SEJK) weboldalán a forgalomban lévő gyógyászati segédeszközökről. A SEJK adatállománya a társadalombiztosítási támogatással rendelhető segédeszközöket is tartalmazó – a NEAK által működtetett – publikus gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-törzsből (PUPHA) és a forgalomba hozók által biztosított termékinformációkból áll.

 

A SEJK a támogatott gyógyászati segédeszközök teljes körére vonatkozóan tartalmazza az alábbi adatokat:

  • termékinformációk (leírás, használati útmutató, kép, videó);
  • támogatási adatok (támogatás összege, kihordási idő, kihordási időre felírható mennyiség, rendelhetőségi feltételek [indikáció, felírási jogok]);
  • a forgalomba hozóra vonatkozó adatok (forgalomba hozó neve, címe, elérhetőségei, a gyártó megnevezése);
  • az eszközzel kapcsolatosan beérkezett felhasználói vélemények;
  • keretszámláló kalkulátor (a későbbiekben bevezetendő HTL-alapú keretösszeghez).

 

A támogatással rendelhető gyógyászati segédeszközökről a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) honlapján eszközkatalógus érhető el a magyarországi forgalomba hozó által rendelkezésre bocsátott részletes adatok (termékfotó, forgalmazási adatok, ismertető, használati útmutató ) kiegészítésével.

 


Vonatkozó jogszabály:

 • 2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
 • 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról
 • 338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban kiszabott bírság pénzügyi teljesítésének feltételeiről és felhasználásáról
 • 451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának, valamint a támogatás megváltoztatásának szabályairól
 • 14/2007. (III. 14.) EÜM-rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről
 • 21/2007. (V. 8.) EÜM-rendelet a biocid hatóanyagokkal, valamint a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatásokért fizetendő díjakról
 • 3/2009. (II. 25.) EÜM-rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról
KULCSSZAVAK
ártámogatás  |   orvostechnikai eszköz  |   gyógyászati segédeszköz  |   ártámogatás gyógyászati segédeszközhöz
1812 nagy gomb

KOLLÉGÁINK SEGÍTENEK

Hívja az EGÉSZSÉGVONALAT!

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK

bm

  

sz2020 also infoblokk

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
További információk
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít