egeszsegvonal logonnk logo szurkearnyalatos

1812 gomb

eeszt gomb

Az egészségügyi alapellátás feladatai közé tartozik az iskola- és ifjúságegészségügyi (iskolaorvosi) ellátás, amelynek jogszabályi hátterét az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet határozza meg, mely szerint a 3–18 éves, óvodás és iskolás korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú, nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők megelőző jellegű iskolaegészségügyi ellátásáról e rendeletben foglaltak szerint gondoskodnak.

 

Az iskolaegészségügy lényege, hogy az ellátást a diákok közvetlenül a nevelési-oktatási intézményben vehetik igénybe. Az iskolaegészségügyi teendőket az iskolaorvos végzi – védőnő közreműködésével, a munkába bevonva a körzeti háziorvost és a fogorvost is. Az iskolavédőnői ellátás nem azonos az iskolaegészségügyi ellátással – az ugyancsak az oktatási intézményekben, de tanácsadói rendszerben, előre meghatározott időpontokban valósul meg.

 

Az iskolaorvos és az általa ellátott feladatok

Iskolaorvosi feladatokat olyan háziorvos, belgyógyász vagy csecsemő-gyermekgyógyász szakorvos láthat el (a diákok létszámától függően rész- vagy teljes munkaidőben), aki – lehetőség szerint – iskolaegészségtan és ifjúságvédelem szakvizsgával is rendelkezik.

 

Az iskolaorvosi rendelőben, a diákok egészséges testi-lelki fejlődéséért folytatott munka fontos eleme a személyes találkozás, amikor az orvos és/vagy a védőnő személyre szabottan foglalkozik a hozzá forduló vagy az akutan hozzá kerülő gyermekkel. Az iskolaorvos a törvényes képviselő részére az orvosi vizsgálat eredményéről mindig leletet ad.

 

Az iskolaorvos feladatkörét a fenti rendelet határozza meg, az alábbiak szerint:

 

 • a gyerekek egészségi állapotának vizsgálata, egészségmegőrzés követése;
 • a betegségek megelőzése, korai felismerése;
 • egészségfejlesztés;
 • a gyerekek teljes fizikális szűrővizsgálata;
 • alkalmassági vizsgálatok elvégzése;
 • az egészségügyi-testi adottságokkal összefüggésben pályaválasztási tanácsadás;
 • a gyógytestneveléssel, sporttal kapcsolatos iskolaegészségügyi feladatok ellátása;
 • a kórelőzmény alapján veszélyeztetett gyerekek kiszűrése, szakorvosi ellátásba irányítása;
 • krónikus beteg, valamint a testi, szellemi, érzékszervi fogyatékos tanulók háziorvossal egyeztetett fokozott ellenőrzése, kiemelt gondozása szakrendelések, gondozóintézetek igénybevételével;
 • közegészségügyi és járványüggyel kapcsolatos feladatok;
 • kampányoltások (életkorhoz kötött kötelező és választható védőoltások);
 • étkeztetés ellenőrzése;
 • az iskolában bekövetkezett balesetek, sérülések, akut megbetegedések elsődleges ellátása (elsősegélynyújtás), majd a tanuló egészségügyi intézménybe irányítása.

 

Iskolafogászat

Az iskolafogászati alapellátás megelőző és gyógyító gondozást jelent a mindenkori szükségleteknek megfelelően. A 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet értelmében valamennyi nevelési-oktatási intézmény számára fogászati rendelőt kell kijelölni, és az ellátással fogorvost (gyermek-fogszakorvost vagy gyermekfogászatban jártas fogorvost) kell megbízni.

 

Az iskolafogász feladatai:

 

 • A gyermekeket – egyénileg és csoportosan – fogászati gondozásban részesíti, a megelőző és terápiás ellátást a szükségleteknek megfelelően végzi.
 • Tervezi és szervezi a csoportos és egyéni kezelések rendjét.
 • Évente két alkalommal a rendelőben elvégzi a tanulók csoportos fogászati vizsgálatát és kezelését. A további kezelésre szorulókat visszarendeli.
 • Szakellátásra (pl. fogszabályozó kezelésre) irányítja az érintetteket.
 • Az óvodások szűrővizsgálatát az óvodában végzi el, évente legalább egyszer. A érintetteket – egyénileg vagy csoportosan – kezelésre berendeli.
 • Évente legalább egy alkalommal meglátogatja a körzetéhez tartozó nevelési-oktatási intézményeket, az intézmények vezetőivel rendszeres kapcsolatot tart.
 • Kiemelt gondozásban részesíti a fogyatékos és más módon veszélyeztetett gyermekeket, ellátásukról a háziorvossal, az iskolaorvossal egyeztet.
 • Egészségügyi felvilágosító és nevelő tevékenységet folytat, részt vesz a nevelési-oktatási intézményben folyó egészséges életmódra nevelésben, az egészségtan oktatásban.
 • Szervezi és irányítja a komplex fogászati megelőző programot.

 

Az iskolaegészségügyi ellátásra jogosultak köre

A 3–18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők jogosultak az iskolaegészségügyi ellátásra.

KULCSSZAVAK
iskolaorvos  |   iskolaegészségügy  |   védőnő  |   iskolafogászat  |   gyermekellátás  |   óvoda
1812 nagy gomb

KOLLÉGÁINK SEGÍTENEK

Hívja az EGÉSZSÉGVONALAT!

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK

bm

  

sz2020 also infoblokk

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
További információk
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít