egeszsegvonal logonnk logo szurkearnyalatos

1812 gomb

eeszt gomb

Az otthoni szakápolás a beteg otthonában vagy tartózkodási helyén a háziorvosa rendelésére szakképzett ápolóval végzett tevékenység a kórházi ellátás kiváltása érdekében.

 

Az otthoni szakápolás során a beteg otthoni környezetben, személyre szabottan, humánus és szakszerű ápolásban részesül. Ezzel az ellátási formával a kórházi kezelések száma csökkenthető, illetve a bennfekvés időtartama rövidíthető.

 

Mikor vehető igénybe az otthoni szakápolás?

Az otthoni szakápolás abban az esetben vehető igénybe, ha a beteg egészségi állapota kórházi ápolást igényelne, de azt helyettesíteni lehet az otthoni szakápolás körében nyújtható ellátásokból összeállított kezeléssel. Mivel az otthoni szakápolás a fekvőbeteg ellátást váltja ki, így annak részére nem rendelhető el otthoni szakápolás, aki egészségi állapotánál fogva nem szorul fekvőbeteg-szakellátásra (például idősek otthonában lakó személy).

 

Az otthoni szakápolás az egészségbiztosítás keretében díjmentesen vehető igénybe, ha a beteg egészségi állapota miatt a háziorvos elrendeli az otthoni szakápolás szolgáltatást. A fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó otthoni szakápolást a háziorvos a saját vagy a kezelőorvos kezdeményezésére, illetve intézeti javaslat alapján jogosult elrendelni.

 

A támogatás további feltétele, hogy a feladat ellátására az egészségbiztosítóval szerződött szakápolási szolgáltató a szerződésében meghatározott ellátási területen – az otthoni szakápolás igénybevételére jogosult személy otthonában – nyújtsa az ellátást.

 

Az otthoni szakápolási szolgáltatók a finanszírozási szerződésekben rögzített keret mértékéig területi ellátási kötelezettséggel működnek. Ez azt jelenti, hogy minden hozzájuk érkező, ellátási kereten belüli rendelést kötelesek elfogadni. Kereten felül érkezett igényről a szolgáltatók kötelesek tájékoztatni a kezelőorvost annak érdekében, hogy a beteg ellátásáról más szolgáltatóval vagy kórházba utalással tudjon gondoskodni.

 

Az otthoni szakápolás időtartama alatt a beteg nem vehet igénybe más szolgáltatótól kórházat kiváltó ellátást.

 

Az egynapos beavatkozással (pl. egynapos sebészet, egynapos klinikai beavatkozás) összefüggésben is elrendelhető otthoni szakápolás az alábbi feltételek esetén:

 

 • a sebészeti ellátást végző egészségügyi szolgáltató az egynapos beavatkozást megelőzően értesíti a háziorvost az otthoni szakápolás szükségességéről;
 • a háziorvos az értesítés alapján előzetes elrendeléssel leköti a szükséges szakápolási kapacitást az otthoni szakápolást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál;
 • az otthoni szakápolási ellátás az egynapos beavatkozással összefüggő varratszedésig tarthat.

 

Milyen ellátások nyújthatók az otthoni szakápolás során?

Az otthoni szakápolás keretében a következő ellátások vehetők igénybe:

 

 • szondán át tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó ápolás, illetve ezek megtanítása;
 • tracheális kanül tisztítása, betét cseréje, illetve ezek megtanítása;
 • katéterezés, illetve hólyagöblítéshez kapcsolódó ápolás;
 • intravénás folyadék- és elektrolitpótláshoz, nem szájüregen történő gyógyszerbeadáshoz kapcsolódó ápolás;
 • baleset vagy műtétek utáni ápolás, korlátozott önellátás esetén a testi higiéné biztosítása, valamint a mozgás segítése;
 • műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása;
 • sztomaterápia és különböző célt szolgáló drének kezelése;
 • szakmaspecifikus szájápolási tevékenységek műtét után;
 • dekubitálódott területek, fekélyek ápolása (lásd Decubitus);
 • a betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy csökkent funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó ápolás keretében:
  • gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása,
  • a mozgás és a mozgatás eszközei használatának tanítása,
  • hely- és helyzetváltoztatás segítése;
 • szükség szerinti, kiegészítő speciális eljárások esetén:
  • UH-inhalálás, légzésterápia,
  • szívó alkalmazása,
  • oxigénterápia;
 • tartós fájdalomcsillapítás;
 • beszédterápia a beteg állapotától függően;
 • elekroterápia;
 • otthoni parenterális (nem szájüregen keresztül történő) táplálás kizárólag krónikus bélelégtelenségben szenvedő betegek esetében, szükség esetén dietetikus bevonásával.

 

Mennyi időre rendelhető otthoni szakápolás?

Az otthoni szakápolás során a díjmentesen nyújtott ellátás naponta egy vizit, ami a három órát nem haladja meg.

 

Egyszerre legfeljebb 14 vizit (napi 1) rendelhető, azonban ismételt orvosi vizsgálatot követően, új elrendelő lap alapján az első elrendeléstől számított 12 hónapon belül további három alkalommal, összesen 56 vizit mértékéig rendelhet el a háziorvos folyamatos ápolást, azzal, hogy ha napi többszöri látogatás szükséges, az akkor is csak egy vizitnek számít.

 

Ha a beteg állapota szükségessé teszi az ezt meghaladó ellátást, akkor a háziorvos, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) egyetértésével egyedileg meghatározott ápolási tevékenységekre további vizitszámot rendelhet el, ha a kapacitás a szolgáltatónál rendelkezésre áll. A NEAK közreműködését az otthoni szakápolást nyújtó szolgáltató kezdeményezi.

 

Az 56 vizitet meghaladó otthoni szakápolás rendelhetőségére irányuló kérelem benyújtási helyéről a NEAK honlapján tájékozódhat.

 

A megszakítás nélküli ápolás érdekében az egyedi kérelmet az 56 vizit letelte előtt legalább két héttel korábban szükséges benyújtani, a kérelemhez csatolni kell a háziorvosi javaslatot és a szolgáltató szabad kapacitásról szóló nyilatkozatát, az ápolási dokumentációt, illetve szakorvosi javaslatot vagy az intézeti zárójelentést is.

 

Az otthoni szakápolás befejezésekor az ápolásért felelős szolgálat és az otthoni szakápolást elrendelő háziorvos ún. ellátást lezáró lapot ad át a beteg részére.

 

Az ellátás befejezését a háziorvos aláírásával igazolja az ápolási dokumentációban.

 

Hogyan igazolja magát az ápoló?

Az otthoni szakápolási tevékenységet csak arcképes igazolvánnyal rendelkező ápoló végezheti.

 

Az igazolványnak tartalmaznia kell:

 

 • az ellátást végző fényképét, nevét, szakképesítését,
 • a szolgáltató nevét, a működési engedély számát és az egészségbiztosítóval kötött szerződés számát.

 

Önköltséges otthonápolás

Az otthoni szakápolást magánszolgáltatóknál is meg lehet rendelni, ám ezt a NEAK nem finanszírozza. A szolgáltatás árairól az adott szolgáltatónál tájékozódhat.

 

KULCSSZAVAK
otthoni szakellátás  |   ápolás  |   ápoló  |   tartós betegség
1812 nagy gomb

KOLLÉGÁINK SEGÍTENEK

Hívja az EGÉSZSÉGVONALAT!

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK

bm

  

sz2020 also infoblokk

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
További információk
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít