egeszsegvonal logonnk logo szurkearnyalatos

1812 gomb

eeszt gomb

Egyszeri segélyben részesíthető minden társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkező és egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy évente egyszer, ha hirtelen kialakuló, vagy súlyos, vagy hosszantartó betegsége miatt nehéz anyagi helyzetbe kerül.

 

Az egyszeri segély nincs jövedelemhatárhoz kötve, azonban az elbírálása során tekintettel kell lenni az egészségi állapottal összefüggő igazolt költségek, és az egy főre jutó nettó jövedelem arányára. Ha a körülmények vagy az élethelyzet különös méltánylást érdemel, külön engedély alapján a segély egy éven belül egy alkalommal újra igényelhető.

 

Milyen egészségi állapottal összefüggésben igénylehető egyszeri segély?

Az egyszeri segély igénylésének alapfeltétele, hogy a kialakult nehéz anyagi helyzet összefüggésben álljon az egészségbiztosítás által nyújtott ellátásokkal, szolgáltatásokkal.

 

Az alábbi esetekben igényelhető egyszeri segély:

 • Gyógyszerköltségre,
  • havi rendszerességgel, vagy
  • egyszeri nagy összegű kiadást jelentő nagyobb mennyiségű, vagy
  • magas költségű gyógyszerek esetén, vagy
  • a társadalombiztosítás által nem támogatott gyógyszerek, gyógyhatású készítmények igazolt költsége esetén.
 • Gyógyászati segédeszközökre,
 • Megvásárolt gyógyászati segédeszköz (pl. hallókészülék, kötszerek stb.) esetén, ha a segédeszköz megvásárlásakor nem volt lehetőség egyedi támogatás megállapítására vagy a támogatási kérelem elutasításra került (lásd Gyógyászati segédeszköz támogatás). A már kifizetett gyógyászati segédeszközök esetén a segélykeret korlátozottsága miatt csekély összegű egyszeri segély nyújtására van csak lehetőség.
 • Anyagi nehézségek átmeneti enyhítésére, ha a beteg egyéb pénzbeli ellátásra nem jogosult.

 

A kérelem benyújtása és elbírálása

Az egyszeri segély iránti kérelem a lakóhely szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi vagy megyei kormányhivatalnál (továbbiakban: kormányhivatal), vagy a kormányablaknál nyújtható be. A kérelmet írásban, személyesen vagy postai úton lehet benyújtani, elektronikus ügyintézésre ebben az esetben nincs lehetőség.  Az írásbeli kérelemhez szükséges adatlap és jövedelemnyilatkozat letölthető a kormányhivatal honlapjáról, azokat a kérelmezőnek kell kitölteni. A gyógyszerköltségről szóló igazolást, mely az adatlappal és a jövedelemnyilatkozattal együtt letölthető, a háziorvosnak, kezelőorvosnak kell kitölteni és orvosi bélyegzőjével ellátni. A letölthető dokumentumokért kattintson ide.

 

Amennyiben a kérelem nem tartalmazza az elbíráláshoz szükséges adatokat és dokumentumokat, hiánypótlásra is van lehetőség, ami viszont jelentősen meghosszabbíthatja a kérelme elbírálásának idejét. A kérelemhez csatolni szükséges további igazolásokról, dokumentumokról a Magyar Államkincstár honlapján olvashat. A hiánytalan segélykérelmet a kormányhivatal a hivatalhoz történő megérkezését követő naptól számított 8 napon belül elbírálja. Amennyiben a kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló adatok alapján az igény nem elbírálható (pl. ha hiánypótlási eljárást kell lefolytatni) az ügyintézés legfeljebb 60 nap. 

 

Mit tehet, ha nem ért egyet a döntéssel?

A kérelmező által megadott címen, postai úton kap értesítést a segély kérelem ügyében hozott döntésről. A méltányossági jogkörben hozott döntés ellen nincs helye fellebbezésnek.

 


Vonatkozó jogszabályok:

 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
 • 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról
 • 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról  

 

 

 

KULCSSZAVAK
egyszeri segély  |   pénzbeli juttatás  |   méltányosság  |   betegség  |   létfenntartás
1812 nagy gomb

KOLLÉGÁINK SEGÍTENEK

Hívja az EGÉSZSÉGVONALAT!

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK

bm

  

sz2020 also infoblokk

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
További információk
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít