egeszsegvonal logonnk logo szurkearnyalatos

1812 gomb

eeszt gomb

Az információs technológia fejlődése fontos és előremutató változásokat idézett elő a hazai egészségügyi ellátórendszerben. Létrejött az ún. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT), amelynek fő feladata az egészségügyi ágazat munkájának segítése. Az egészségügyi alapadatok nyilvántartásán túl az EESZT számos egyéb szolgáltatást foglal magában mind az ellátórendszer és az abban dolgozó szakemberek, mind a lakosság számára. Az EESZT internetes felületén a közérdekű információk, illetve a saját egészségügyi adatok megismerésére is lehetőség nyílik az állampolgárok részére.

 

Az EESZT szolgáltatásait az állampolgárok az EESZT lakossági portálon vagy a Kormányablakon keresztül vehetik igénybe.

 

Amennyiben vényköteles gyógyszert szeretne kiváltani a gyógyszertárban, a jelenlegi rendszerben kétféle módon igazolhatja igényét: papíralapú dokumentációval (orvosi vénnyel vagy az eRecepthez kapcsolódó „felírási igazolással”) vagy elektronikus formában az eRecept segítségével. (A harmadik lehetőség az egészségügyi szakember számára való gyógyszerkiadás.)

 

Kiváltás papíralapú dokumentációval

Amennyiben az orvos papíralapú vagy elektronikus vényt (eRecept) ír, a beteg adatai bekerülnek a „felhőbe”, hivatalos nevén az EESZT-be. Az orvos a beteg kérésére – 14 éves kor alatti beteg esetén kötelezően – kinyomtatja a felírási igazolást, és azt átadja a betegnek, illetve a szülőnek. Ebben az esetben a beteg, illetve a szülő vagy a beteg által megbízott személy bármelyik gyógyszertárban kiválthatja a felírt gyógyszereket az orvostól kapott papíralapú orvosi vénnyel vagy az eReceptről készült papíralapú felírási igazolással. A gyógyszerész kiadja a beteg számára felírt gyógyszereket. A gyógyszer átvevője a gyógyszertárban a kiadási bizonylaton aláírásával hitelesíti, hogy a nyugtán szereplő gyógyszerek kiadása és átvétele megtörtént. A gyógyszertár a kiadási bizonylatot megőrzi.

 

Kiváltás papíralapú dokumentáció nélkül

Az eRecept az EESZT egyik modulja, amelynek szolgáltatásai révén lehetővé válik a vényrendelés és a kiváltás valamennyi funkciója. Amennyiben az orvos elektronikus vényt (eReceptet) ír, a beteg adatai bekerülnek a „felhőbe” – az EESZT-be –, és nem készül róla nyomtatott felírási igazolás. Ebben az esetben a beteg a gyógyszertárban a tajkártyájának és a személyes azonosításra alkalmas okmányának bemutatásával kiválthatja a saját névre felírt elektronikus vényen szereplő gyógyszereit. A gyógyszer kiadója elektronikusan rögzíti a gyógyszert kiváltó személy személyazonosító adatait. A gyógyszer átvevője a gyógyszertárban a kiadási bizonylaton aláírásával hitelesíti, hogy megtörtént a nyugtán szereplő gyógyszerek kiadása és átvétele. A gyógyszertár megőrzi a kiadási bizonylatot.

 

Kiadás vészhelyzetben

A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a gyógyszer kiadója a „felhőben lévő” gyógyszer kiadását felírási igazolás nélkül is teljesíti azon személy részére, aki közli a beteg tajszámát, és hitelt érdemlően bizonyítja a saját természetes személyazonosító adatait. 

Tájékoztató dokumentum a gyógyszerkiváltás lehetőségekről COVID-19 idején »

 

A papíralapú vények jövője

Az e-Egészségügyi rendszer bevezetésének fontos szempontja volt, hogy ne okozzon törést a működő folyamatokban, ne akadályozza az egészségügyi ellátást. Így a jövőben is lehetőség nyílik a papír alapon történő vényrendelésre, és a kézzel írott vények is érvényesek maradnak. Az ún. „pro familia” receptek változatlanul papír alapon lesznek rendelhetők. A papír alapon, tajszámmal felírt vények a kiváltás során, a gyógyszertárban kerülnek be az EESZT-be, és válnak az eredetileg elektronikus úton rendelt vényekhez hasonlóan kereshetővé.

 

Gyógyszer szakembereknek

Orvosnak, állatorvosnak és gyógyszerésznek – amennyiben végzettségét hitelt érdemlően igazolni tudja – vényköteles gyógyszer legfeljebb harminc napra elegendő mennyiségben adható ki, amennyiben a gyógyszer nem kábítószernek (K1, K2) vagy pszichotróp anyagnak (P2, P4) minősített gyógyszer. Az ilyen esetű kiadásokra vonatkozó rögzítési kötelezettség 2021. január 1-jével lépett hatályba az EESZT rendszerében.

 


Vonatkozó jogszabályok 

  • 44/2004. (IV. 29.) ESZCSM-rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról
  • 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról
  • 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről (Eüak.)
  • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről (Eütv.)
  • 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól (Ebtv.)
  • Az emberi erőforrások miniszterének 39/2016. (XII. 21.) EMMI-rendelete az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról
KULCSSZAVAK
papíralapú vény  |   felírási igazolás  |   gyógyszer kiváltás papíralapú dokumentációval  |   gyógyszer kiváltás papíralapú dokumentáció nélkül  |   gyógyszer szakembereknek
1812 nagy gomb

KOLLÉGÁINK SEGÍTENEK

Hívja az EGÉSZSÉGVONALAT!

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK

bm

  

sz2020 also infoblokk

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
További információk
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít