egeszsegvonal logonnk logo szurkearnyalatos

1812 gomb

eeszt gomb

Az otthonunkban több veszélyes vegyszer is található, ezért egy mindennapos mosás vagy takarítás során is oda kell figyelni a biztonságra. A mosó- és tisztítószerek szabályozásáról és megfelelő használatáról dr. Kiss Zsuzsanna és Balázs Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakértői válaszoltak kérdéseinkre.

 

Mennyire szigorú Magyarországon és az EU-ban a tisztítószerek összetevőinek szabályozása?

 

A fogyasztók biztonsága és a környezet védelme érdekében az Európai Unióban számos jogszabályi előírás vonatkozik a mosó- és tisztítószerekre. A háztartásokban használatos tisztítószerek jelentős része veszélyes készítménynek minősül. Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet (a CLP-rendelet) szabályozza, hogyan kell a vegyi anyagok veszélyességét meghatározni, majd ennek megfelelően címkézni és csomagolni a termékeket. Minden veszélyesnek minősülő készítmény címkéjén fel kell tüntetni a veszélyre utaló figyelmeztető mondatokat (ún. H-mondatok), a kockázatkezelési intézkedéseket meghatározó, óvintézkedésre vonatkozó mondatokat (ún. P-mondatok), a veszély súlyosságát jelző figyelmeztetést (Veszély vagy Figyelem), illetve a veszélyt jelző piktogramot (veszélyt jelző szimbólum egy csúcsára állított piros négyzetben). Ezek segítenek abban, hogy a fogyasztók megismerjék a termék esetleges veszélyeit, biztonságosan kezeljék a terméket, és tanácsot kapnak arra is, hogy mit kell tenni baleset esetén. A címkén fel kell tüntetni a termék kereskedelmi nevét és a veszélyes összetevőket is, valamint a szállító (gyártó, importőr, forgalmazó) nevét, címét, telefonszámát.

 

A mosó- és tisztítószerek forgalomba hozatalára vonatkozó, termékcsoportokra vonatkozó szabályokat a 648/2004/EK rendelet (mosószerrendelet) állapítja meg. A mosószerrendelet biztosítja többek között, hogy a környezet védelme érdekében csak biológiailag teljes mértékben lebomló felületaktív anyagokat tartalmazó mosó- és tisztítószereket lehessen forgalomba hozni, illetve korlátozza a mosószerek foszfát- és foszforvegyülettartalmát. A címkén fel kell tüntetni a termék összetevőire és a helyes adagolásra vonatkozó információkat. Különleges előírás, hogy a fogyasztókat tájékoztatni kell a termékben található illatanyagokról és tartósítószerekről, mivel ezek között sok allergén vegyület található.

 

A termékeknek sokszor kifejezetten vonzó a csomagolása. Ez nem rejt veszélyeket?

 

A CLP-rendelet előírásainak az is célja, hogy a csomagolást biztonságossá tegye, különösen védve például a gyermekeket. A veszélyes vegyi anyagokat tartalmazó termékek csomagolása nem lehet számukra vonzó, és nem hasonlíthat az élelmiszerek és gyógyszerek csomagolására sem. Továbbá úgy kell ezeket lezárni, hogy a gyermekek ne tudják könnyen kinyitni őket (például olyan gyermekbiztos kupakkal kell ellátni, amelynek kinyitásához mindkét kéz koordinált használatára szükség van).

 

A rendelet külön kitér a folyékony mosószert tartalmazó kapszulákra (gélkapszulák) is. Ezeknek nem szabad nyomásra kinyílniuk, és nem oldódhatnak fel túl gyorsan. Olyan, jellemzően keserű ízű adalékanyagot is kell tartalmazniuk, amely visszatartja a gyermeket abban, hogy a szájába vegye. A termék külső csomagolása nem lehet áttetsző, hogy a gyermekek ne lássák a belül lévő színes kapszulákat.

 

Ezekről a kapszulákról sok szó esett már, számtalan figyelmeztetés hangzott el velük kapcsolatban. Mire kell figyelnünk ezek, illetve más tisztítószerek tárolásánál?

 

A veszélyes háztartási szereket mindig eredeti csomagolásukban, elzárva, élelmiszerektől elkülönítve, megfelelő hőmérsékleten, gyermekek számára nem látható és nem elérhető helyen tároljuk. Ha a csomagolás gyermekbiztos, akkor használat után a kupakot mindig jól zárjuk vissza. Érdemes körbejárni a lakást és megbizonyosodni arról, hogy minden lehetségesen mérgező és veszélyt jelentő anyagot, keveréket megfelelő körülmények között tárolunk, a kíváncsi gyermekeket ugyanis egyrészt vonzzák a feltűnő, színes termékek, másrészt össze is keverhetik ezeket más, általuk már ismert vagy a szülők által fogyasztott üdítővel, édességgel. Különös veszélyt jelentenek – nemcsak a gyermekek számára – a szórófejes kialakítású maró hatású tisztítószerek (pl. hideg zsíroldó, penészirtó spray-k), amelyek használata csak jól szellőző térben biztonságos.

 

És bizony fokozott figyelmet igényel a mosógél párnák kezelése. Ezek a termékek igen veszélyesek, kicsik, könnyűek, színesek, gyakran puhák, és így könnyen felkeltik a gyermekek érdeklődését. Ezek külseje vízzel (esetleg nyállal, nedves kézzel) érintkezve vagy szájba véve könnyen feloldódik, a mosószer könnyen kifolyik. Koncentráltan tartalmaznak vegyi anyagot, ezért az általuk okozott tünetek is súlyosabbak lehetnek. A gyermekek által nehezen nyitható dobozt ezért mindig vissza kell zárni, és a terméket gyermekektől elzárva kell tartani.

 

Megfelelő, biztonságos használat

Veszélyes lehet, ha túl sok tisztítószert használunk?

 

A tisztítószerek nem megfelelő (túlzott, nem megfelelően adagolt, védőfelszerelés nélküli) vagy nem rendeltetésszerű használata fizikai sérülést vagy mérgezést idézhet elő. Egyes tisztítószerek bőrre, nyálkahártyára kerülve (szembe kerülve, lenyelve) irritáló hatásúak, hányást, hasmenést válthatnak ki, a súlyosabb, maró hatású szerek lenyelve vagy a bőrön égési sérülést okozhatnak, szembe kerülve súlyos szemkárosító hatásúak lehetnek. Egyes tisztítószerek együttes használata, összeöntése során mérgező gázok szabadulhatnak fel. Erősen habzó tisztítószerek lenyelése – különösen kisgyermekeknél – légzési elégtelenséget, súlyos esetben akár fulladást is kiválthat, mivel a keletkező habok a légcsőbe kerülve megnehezítik, gátolják a légzést. Ha a tisztítószereket a biztonsági óvintézkedéseket betartva, előírás szerint használjuk, valamint megfelelő körülmények között tároljuk, a használatuk nem jelent veszélyt, a sérülések és mérgezéses balesetek elkerülhetők. Természetesen azt is tudni kell, hogy a túlzott használat fokozott környezetszennyezéssel is jár.

 

Milyen alapvető tanácsokat kell követni a takarításnál?

 

Tanulmányozzuk át a használni kívánt termékek címkéjét, legyünk tisztában a lehetséges egészségkárosító hatásokkal és a biztonságos használattal. Használjuk az előírt védőfelszerelést (pl. kesztyűt) és szükség esetén ügyeljünk a szellőztetésre. A vegyszereket az előírt töménységben és mennyiségben használjuk, és ne keverjük egymással. Ha a használt tisztítószert egy darabig a felületen kell hagyni, ügyeljünk rá, hogy azzal mások (pl. családtagok, háziállatok) ne érintkezzenek. Ha csörög a telefon vagy ajtót kell nyitni, ne hagyjuk magára a gyermekünket nyitott flakonú tisztítószer mellett, és soha ne is adjunk ilyen terméket gyermekek kezébe. Ha a takarítást gyakrabban végezzük, csökkenthető az intenzív tisztító hatással rendelkező, nagyobb kockázatot jelentő termékek használatának szükségessége.

 

Miért veszélyes a tisztítószerek keverése, és mi az, amit semmiképpen nem szabad keverni?

 

Egyes tisztítószerek összekeverése, együttes használata során mérgező gázok szabadulhatnak fel. Hipoklorit-tartalmú tisztító-fertőtlenítő szerek (pl. háztartási hypo, egyes Domestos- és Flóraszept termékek) és savas tisztítószerek (pl. vízkőoldó hatású tisztítószerek) összeöntése során klórgáz szabadul fel, mely maró hatású, belélegezve kisebb expozíció estén légúti irritációt, múló köhögést okoz, nagyobb mértékű kitettség esetén könnyezés, erőteljes, nem múló köhögés, mellkasi fájdalom, légzési nehézség és akár – több nap elteltével – tüdőgyulladás is kialakulhat. Ezen szerek összeöntésével azon kívül, hogy mérgezést idézhetünk elő, a takarítás hatékonysága is csökken, mivel egymás hatását csökkentik, kioltják.

 

A háztartási tisztítószerek között viszonylag ritkán fordulnak elő tűzveszélyes vagy robbanóképes termékek, ugyanakkor nem árt tudni, hogy például egyes oxigénalapú fehérítőszerek, folteltávolítók (pl. a nátriumperkarbonát tartalmúak) oxidáló hatásuk révén tüzet vagy robbanást okozhatnak. Ezeket jól szellőző helyen, éghető anyagoktól távol kell tartani. Ugyancsak tüzet vagy robbanást okozhatnak az ún. aeroszolos készítmények (spray-k), ezért ezeknél is fontos a megfelelő óvintézkedések betartása. A legfontosabb, hogy ezeket a termékeket hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol kell tartani, és tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.

 

Mit tegyünk, ha valamelyik szer vagy több szer összekeverése irritációt, tüneteket okoz, netán klórgáz szabadult fel?

 

Ha takarítás közben légúti irritációt vagy egyéb tüneteket (pl. felfájás, émelygés) tapasztalunk, szellőztessük ki a helyiséget, menjünk friss levegőre és maradjunk ott a tünetek elmúlásáig. Klórgáz belélegzése esetén, mivel a légutak sérülése miatt súlyos esetben nehézlégzés, légszomj, ezáltal oxigénhiány alakulhat ki, a tünetek súlyosbodásának elkerülése érdekében a fentieken kívül pihenjünk le, ilyen esetben ugyanis kerülendő az erőteljesebb fizikai aktivitás, erőfeszítés. A dohányzást szintén mellőzni kell. Amennyiben a bőrünkre vagy a szemünkre került a maró, irritáló anyagból, azt mindenképpen mossuk le és kövessük a címke erre vonatkozó utasításait. Nem múló tünetek esetén keressünk fel egészségügyi ellátó intézetet.

 

Az interneten számtalan zöld és takarékos praktika terjed a tisztítószerekkel kapcsolatban. Ezekkel foglalkozik az NNK? Milyen ajánlások vonatkoznak rájuk?

 

A tisztítószerekkel kapcsolatos házi praktikák véleményezése alapvetően nem tartozik az NNK hatáskörébe. Ugyanakkor, ha olyan információ kerül a birtokunkba, mely alapján feltételezhető, hogy az adott módszer vagy a felhasznált anyagok veszélyeztethetik a felhasználók egészségét, esetleg a környezetet, akkor az NNK megfogalmaz ezzel kapcsolatos ajánlásokat, illetve tájékoztató kiadványokat készít, nagyon indokolt esetben pedig akár a fogyasztók egészségét védő hatósági eljárást is indíthat.

 

Az NNK azt tanácsolja a fogyasztóknak, hogy mind a tisztítószerek vásárlásánál, mind pedig a felhasználásnál legyenek körültekintők. Manapság egyre többen vásárolnak ún. öko tisztítószereket, melyek nagyon fontosak a környezetvédelem szempontjából, ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy sok esetben ezek sem veszélytelenek. Egyes összetevőik az emberi egészségre ugyanolyan károsak lehetnek pl. bőrirritáló vagy allergiás reakciót kiváltó hatásuk miatt. Felhasználás előtt tehát mindig olvassuk el a címkén található információkat.

 

További információk

KULCSSZAVAK
biztonság  |   vegyszer  |   tisztítószer  |   klórgázmérgezés
1812 nagy gomb

KOLLÉGÁINK SEGÍTENEK

Hívja az EGÉSZSÉGVONALAT!

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK

bm

  

sz2020 also infoblokk

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
További információk
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít