egeszsegvonal logonnk logo szurkearnyalatos

1812 gomb

eeszt gomb

A kisgyermekneveléshez kapcsolódó pénzbeli ellátások rendszere, valamint a folyamatosan bővülő családtámogatási rendszer célja a gyermeket vállaló édesanyák – és a családok – jövedelmi helyzetének javítása, az egyenlőtlenségek és a szegénységi kockázatok csökkentése.

 

A gyermeket vállaló nők visszatérése a munka világába annak ellenére sem könnyű, hogy számos család- és foglalkoztatáspolitikai eszköz segíti őket a munkaerőpiaci körülmények között (pl. adókedvezmények). Az intézkedések egy része – pl. gyermekápolási táppénz apák általi igénylése, nagyszülők gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultsága – lehetővé teszi a család többi tagja számára az erőteljesebb részvételét a gyermekneveléssel kapcsolatos feladatokban, ami szintén javítja a gyermekes nők elhelyezkedési esélyeit.

 

Várandósgondozás

A várandósgondozás célja a várandós nő egészségének megőrzése, a magzat egészséges fejlődésének és egészséges születésének elősegítése, a veszélyeztetettség és a szövődmények megelőzése, valamint a szülésre, a szoptatásra és a csecsemőgondozásra való felkészítés. Ennek keretében – többek között – tájékoztatást nyújt az igénybe vehető szociális kedvezményekről, a munkavédelemről szóló törvény várandósokra vonatkozó előírásairól, illetve a várandósság alatt követendő egészséges életmódról.

 

Várandós nőket illető munkahelyi kedvezmények

A Munka Törvénykönyve szerint, ha a kismama a várandóssága megállapításától gyermeke egyéves koráig a munkakörében orvosi vélemény alapján nem foglalkoztatható, akkor részére az egészségi állapotának megfelelő munkakört kell felajánlani. Ha ez nem lehetséges, akkor a munkavégzés alól fel kell menteni.

 

Emellett a várandós nők egybefüggő huszonnégy hét szülési szabadságra jogosultak, melyből két hetet kötelesek igénybe venni. A szülési szabadságot úgy kell kiadni, hogy legfeljebb négy hét a szülés várható időpontja elé essen.

 

A várandós munkavállaló a várandósság, továbbá a szülési szabadság és a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság alatt felmondási védelem alatt áll, munkaviszonya egyoldalúan nem szüntethető meg.

 

Szülőket megillető pénzbeli ellátások 

A szülők különböző életkörülményeire való tekintettel eltérő pénzbeli ellátásokra lehetnek jogosultak. A gyermeket nevelőket érintő pénzbeli ellátások két nagy csoportja a családtámogatási ellátások (pl. anyasági támogatás) és az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások (pl. csecsemőgondozási és gyermekgondozási díj). 

 

Visszatérés a munka világába 

Törvény tiltja a munkavállalók közötti diszkriminációt az anyaság tényére tekintettel, illetve az alapján, hogy a munkavállalónak van-e gyermeke.

 

A fizetés nélküli szabadság letelte után a kismamának írásban kell közölnie a munkáltatóval a visszatérési szándékát és a munkába állásának konkrét időpontját. Ezt követően a munkáltatónak eleget kell tennie foglalkoztatási kötelezettségének, főszabályként a munkavállaló eredeti, szülés előtti munkakörében (a várandós munkavállaló helyettesítésére felvett munkavállalóval csak határozott idejű munkaszerződés köthető).

 

Ha a kismama munkaköre időközben megszűnt, a munkáltatónak meg kell vizsgálnia, van-e a szakképzettségének megfelelő pozíció. Ha nincs, vagy a felkínált lehetőséget a kismama nem fogadja el, a felmondás jogszerű.

 

Az elmúlt években bevezetett, a női foglalkoztatás ösztönzését célzó intézkedések segítséget jelenthetnek a nők számára a munka és magánélet közötti egyensúly megtalálásában. A Munka Törvénykönyve lehetővé teszi az atipikus munkavállalási formák – részmunkaidő, határozott idejű munkaviszony, munkakörmegosztás, távmunka, bedolgozói jogviszony stb. – létesítését; de ösztönző erőt jelenthet számukra a rugalmas munkavégzés lehetősége, a kisgyermekek nappali ellátását biztosító intézmények elérhetősége, a munkahelyek családbarát jellege is.

 

Gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmények

Hazánkban a kisgyermekek napközbeni ellátását a gyermekvédelmi törvény szabályozza. A napközbeni ellátást biztosító intézmények elsősorban a dolgozó szülők háromévesnél fiatalabb gyermekeit hivatottak gondozni a munkaidejük alatt. Az intézményrendszer 2017-ben történt átalakítása után a bölcsődék mellett új formaként megjelentek a mini-, a munkahelyi- és a családi bölcsődék. Ennek köszönhetően nőtt a férőhelyek száma, de még mindig vannak területi egyenlőtlenségek az országban. 2019 őszétől azok a családok, akiknek a lakóhelyén nincs bölcsőde, vagy a kevés férőhely miatt nem tudják igénybe venni a szolgáltatást, támogatást kaphatnak.

 

Családbarát munkahelyek

Egyre több európai országban alakítanak ki a kisgyermekes szülők igényeit figyelembe vevő, családbarát munkahelyeket. Hazánkban is már sok munkahelyen bevezettek olyan jó gyakorlatokat – szoptató- vagy pelenkázóhelyiség kialakítása, munkahelyi gyermekfelügyelet, óvodai ellátás biztosítása, játszószobák kialakítása, szünidei táborok szervezése, rugalmas munkaidőbeosztás, otthoni munkavégzés lehetősége –, amelyek elősegítik a kisgyermekes édesanyáknak a magánéleti és a munkahelyi kötelezettségeik összehangolását.

KULCSSZAVAK
anyaság  |   várandósgondozás  |   családtámogatási ellátás  |   pénzbeli ellátás  |   gyermeknevelés  |   családbarát munkahelyek
1812 nagy gomb

KOLLÉGÁINK SEGÍTENEK

Hívja az EGÉSZSÉGVONALAT!

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK

bm

  

sz2020 also infoblokk

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
További információk
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít