egeszsegvonal logonnk logo szurkearnyalatos

1812 gomb

eeszt gomb

Az onkoteam egy orvosi munkacsoport, amely a daganatos beteg kivizsgálását és a kezelési terv felállítását meghatározó, több szakterületet lefedő egészségügyi szakemberekből áll.

 

A daganatos betegek ellátása összetett folyamat, így a betegek optimális ellátásának meghatározása több szakterület orvosainak együttes feladata. Az ő együttműködésük biztosítja, hogy egységes legyen a betegek kivizsgálása és onkológiai kezelése a többszakmás ellátást végző onkológiai centrumokban és országos szinten is.

 

Az onkoteam tagjai

Az onkoteam tagja klinikai onkológus szakorvos, az adott daganat sebészi ellátását végző terület szakorvosa (általános sebész, nőgyógyász, fül-orr-gégész, urológus, idegsebész stb.), valamint patológus, radiológus és sugárterápiás szakorvos. A munkacsoportban részt vesz továbbá a beteg kezelőorvosa, a daganat típusától függően belgyógyász, bőrgyógyász, tüdőgyógyász vagy egyéb szakorvos.

 

Az onkoteam esetenként kiegészülhet egyéb szakemberekkel: a képalkotó és/vagy labordiagnosztika és az ápolás képviselőjével, gyógyszerésszel, a beteg háziorvosával és a beteg pszichés vezetését, illetve rehabilitációját végző szakemberrel is (pl. klinikai szakpszichológussal, rehabilitációs szakorvossal, gyógytornásszal, plasztikai sebésszel).

 

A munkacsoport tagjainak együttműködését az onkoteam szervezője hangolja össze, aki egyéb feladatokat is ellát (lásd lejjebb).

 

Az onkoteam feladata

Az onkoteam feladata, hogy a daganatos megbetegedés kórismézését követően megtervezze a kezelést, és megszervezze a beteg útját az egészségügyi ellátórendszerben.

 

A betegség klinikai stádiumának meghatározására (staging) további elvégzendő vizsgálatokat, például szövettani mintavételt kezdeményez. A stádium meghatározását követően felállítja a terápiás tervet, amely tartalmazza a kezelés formáját (radikális vagy konzervatív műtét, sugárkezelés, intervenciós radiológia, kemoterápia, hormonterápia, biológiai terápia stb.), sorrendjét, a gyógyító vagy tüneti kezelés jellegét.

 

Az onkoteam által kidolgozott terápiás terv figyelembe veszi a daganatos folyamat szövettani természetét, kiterjedését, a beteg általános állapotát és kísérő betegségeit, kezelésspeciális szervi funkcióit és azt, hogy tájékoztatását követően a beteg beleegyezett-e a kezelésbe.ű

 

Lásd még:

 

Onkológiai kivizsgálás

A daganatos betegségek kórisméjének felállításához képalkotó (pl. röntgen, CT, MRI, ultrahang) vizsgálatokra van szükség annak érdekében, hogy meg lehessen állapítani, honnan indul ki a daganat, és érint-e más szerveket. Ezt követi a daganat pontos szövettanának, biológiai és – szükség esetén – molekuláris biológiai jellegzetességeinek meghatározása laboratóriumi és szövettani vizsgálatokkal.

 

Fontosak az egyéb belgyógyászati vizsgálatok is, amelyek eredményéből megtudható, hogy milyen a beteg szív- és érrendszeri státusza, van-e egyéb társbetegsége – például magasvérnyomás-betegsége, cukorbetegsége –, mivel az alapbetegségek jelentősen befolyásolhatják a gyógyszerválasztást.

 

Molekuláris onkoteam

Az ún. molekuláris onkoteam bírálja el a génszekvenáláson alapuló multigénes (legalább száz gén analízisét magában foglaló) vizsgálatok szükségességét. Feladatkörébe tartozik a célzott biológiai kezelésekhez szükséges adatok megadása is. A szakmai irányelvek szerint elvégzett kezeléseket követően a molekuláris onkoteam a daganat vizsgálata alapján tájékoztatja a beteg kezelőorvosát az esetleges további, speciális kezelések lehetőségéről. E testület döntése szükséges a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) felé benyújtandó egyedi méltányossági kérelmekhez.

 

A molekuláris onkoteam vezetője a molekuláris patológiai diagnosztikában jártassággal és tapasztalattal rendelkező szakorvos. Tagja a klinikai onkológus szakorvos, a beteg kezelőorvosa, a multigénes szekvenálási adatok kiértékelésében járatos molekuláris biológus vagy bioinformatikus szakember, az onkoteamszervező és esetenként – ha a szöveti mintavétel helyének meghatározására van szükség – radiológus szakorvos is.

 

A munkacsoporttal továbbá közreműködhet klinikai genetikus (esetlegesen felmerülő öröklődő betegségek esetén), sugárterápiás szakorvos, klinikai szakgyógyszerész és kivételes esetekben, amennyiben kimetszéses biopsziára van szükség, sebész szakorvos.

 

A munkacsoport javaslatot tehet a beteg klinikai vizsgálatba történő beválasztására is.

 

Onkoteamszervező

Az onkoteamszervező összegyűjti és rendszerezi a daganatos betegeket ellátó osztályok jelzéseit az onkoteam elé kerülő betegekről, a munkacsoport általi személyes betegvizsgálat szükségességéről és a bemutatni kívánt vizsgálati eredményekről. Besorolja a betegeket az onkoteam-megbeszélésekre, szükség esetén rendkívüli ülést szervez. A kórházi informatikai rendszerben rögzíti a betegek személyi és egészségügyi adatait. Másolatot készít a képi dokumentációkról és a számítógépes rendszerben nem szereplő leletekről. Dokumentálja az onkoteam javaslatát, a beteg írásos kérésére postázza számára az onkoteam állásfoglalását. Előjegyzést kér a munkacsoport által javasolt vizsgálatokra, valamint a járóbeteg-szakrendelésen vagy fekvőbetegosztályon történő kezelésekre. Az onkoteam-értekezleteken jelez minden olyan új információt, amely lényeges a betegek ellátása szempontjából. Előkészíti az onkoteam szakmai tájékoztatóit, biztosítja az ezekhez szükséges technikai feltételeket.

 

Daganatellenes kezelés

Az imént felsorolt vizsgálatok eredménye alapján az onkoteam dönt arról, hogy a beteg számára mely kezelési módozatot kell alkalmazni. A felfedezett daganatos elváltozás jellemzőinek ismeretében meghatározza a valószínűleg leghatékonyabb kezelési módokat és azok egymáshoz képest való ütemezését.

 

A sebész arról nyilatkozik, hogy műthetőnek ítéli-e a daganatot. A sugárterápiás szakorvos és a klinikai onkológus állást foglal, hogy műtét előtti kezelésekkel (neoadjuváns terápia) hozzá tudnak-e járulni az operáció eredményességéhez, illetve van-e esély arra, hogy az első megközelítésben nem műthető eset operálhatóvá váljon.

 

Szövettanilag igazolt daganatos megbetegedés esetében a munkacsoport már a sebészeti beavatkozás előtt meghatározza a részletes terápiás tervet (preoperatív onkoteam). A műtétet követően a beteg állapota alapján az onkoteam ismét értékeli a rendelkezésre álló kezelési lehetőségeket. A műtét során eltávolított szövet végleges szövettani leletének ismeretében dönti el a további onkológiai ellátás módját (posztoperatív onkoteam).

 

A betegség előrehaladása vagy új vizsgálati eredmény esetén az onkoteam újratárgyalja a kezelés menetét. Az aktív kezelések befejezését követően az onkoteam döntést hozhat vagy ajánlást tehet a rehabilitáció formájával kapcsolatban is.

 

Pszichés támogatás

Az onkoteam tagja klinikai szakpszichológus (onkopszichológus) szakember, akinek feladata a beteg szorongásának oldása és a stresszkezelés segítése.

 

A műtétet megelőzően a klinikai szakpszichológus ún. pszichoedukációt végez, vagyis felkészíti a beteget a rá váró lehetséges élményekre. A műtétet követően és a különböző kezelések folyamatai során a terápiás együttműködés nagy részben a beteg lelkiállapotán is múlik.

 

Az onkológiai betegség – a kórisme és a kezelések – lelki traumát idézhet elő, és egyfajta átrendeződést indít el a beteg életében. A beteg saját gyógyulásának aktív részese kell, hogy legyen, amiben hathatós segítséget nyújthat a klinikai szakpszichológus.

 

Onkológiai rehabilitáció

Az onkológiai rehabilitáció számos, egymással szorosan összefonódó szakmai tevékenységet foglal magában. A daganatos betegségek ellátása során orvosi, szociális, pszichológiai és fizikális rehabilitációra is szükség lehet. A sikeres rehabilitáció alapvető feltétele a több szakterületet felölelő team és a beteg aktív részvételével történő összehangolt és jól szervezett munka. Az orvos, ápoló, gyógytornász, dietetikus, logopédus, protetikus és klinikai szakpszichológus szorosan együttműködve készíti elő és valósítja meg a beteg egyénre szabott rehabilitációs tervét.

 

A megtervezett rehabilitáció magában foglalja a műtétet megelőző vagy azt követő közvetlen rehabilitációt, illetve a daganatos betegséghez kapcsolható funkcióvesztés esetében az életminőséget rontó panaszok enyhítését.

 


Jogszabályi háttér:

  • 1/2012. (V. 31.) EMMI-rendelet
  • Egészségügyi törvény (1997. évi CLIV. törvény)
KULCSSZAVAK
orvoscsoport  |   onkológia  |   onkológiai munkacsoport  |   daganat  |   szövettan  |   stádiummeghatározás  |   staging  |   terápiás terv  |   sugárterápia  |   kemoterápia  |   radiológia  |   pszichés támogatás  |   onkopszichológus
1812 nagy gomb

KOLLÉGÁINK SEGÍTENEK

Hívja az EGÉSZSÉGVONALAT!

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK

bm

  

sz2020 also infoblokk

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
További információk
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít