egeszsegvonal logonnk logo szurkearnyalatos

1812 gomb

eeszt gomb

Magyarországon az egészségügyi ellátás különböző szintekre tagolódik, melynek első állomása általában az egészségügyi alapellátás. Az alapellátás a betegségek megelőzését és korai felismerését szolgálja, célja az egészségfejlesztés, szükség esetén a gyógykezelés, gondozás és rehabilitáció, továbbá a szakorvoshoz történő irányítás. Az alapellátás jellemzően a beteg lakóhelyéhez közel, beutaló nélkül vehető igénybe.

 

Az alapellátás tevékenységi köre:

 

 

Az egészségügyi ellátás második szintjén a járó- és fekvőbeteg-szakellátás helyezkedik el. A szakellátást – bizonyos jogszabályban foglalt kivételektől eltekintve – háziorvosi beutalóval veheti igénybe minden társadalombiztosítással  rendelkező (biztosított) beteg.

 

 

Beutaló nélkül igénybe vehető szakellátások

 

Néhány, jogszabályban meghatározott járóbeteg-szakellátás beutaló nélkül is igénybe vehető.

 

A beteg orvosi beutaló nélkül jogosult igénybe venni az alábbi járóbeteg-szakellátási szolgáltatásokat:

 

 • bőrgyógyászat,
 • nőgyógyászat és gyermeknőgyógyászat,
 • urológia,
 • pszichiátria és addiktológia,
 • fül-orr-gégészet, valamint csecsemő és gyermek fül-orr-gégészet,
 • szemészet és gyermekszemészet,
 • általános sebészet és baleseti sebészet (traumatológia),
 • onkológia.

 

Nem szükséges beutaló:

 

 • a bőr- és nemibeteg-gondozó, tüdőgondozó és onkológiai gondozó, valamint kúraszerű ellátások során, amennyiben az első alkalommal már beutalóval igénybe vette azt a biztosított;
 • ha a beteg ismételten veszi igénybe a szakellátást kontrollvizsgálat céljából;
 • ha valaki egészségi állapota miatt azonnali ellátásra szorul.

 

Az azonnali ellátás szükségességének megítélése a szakorvos feladata. Amennyiben a vizsgálat megállapítása szerint a biztosított egészségi állapota nem indokolja az azonnali ellátását, a beteget a beutalására jogosult orvoshoz irányítja.

 

Sürgősségi ellátásra bárki, az ország bármely pontján jogosult.

 

Minden egyéb esetben ellátást csak beutalóval lehet igénybe venni.

 

 

Beutalóval igénybe vehető szakellátások

 

A szakellátásra történő beutalás szigorúan orvosi hatáskörbe tartozik, nem a beteg kérése alapján történik, hanem az orvos által értékelt egészségügyi állapot alapján.

 

Magyarországon minden társadalombiztosítással rendelkező személy (biztosított) jogosult az orvos által kiállított beutalóval igénybe venni az ellátórendszer magasabb szintjeit.

 

A biztosítottat választása alapján ahhoz a megfelelő ellátására alkalmas járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatóhoz, vagy fekvőbeteg-gyógyintézetbe kell beutalni, amelyikhez a biztosított bejelentett lakóhelye, tartózkodási helye, vagy a beutaló háziorvos telephelye tartozik. A beutaló orvosnak lehetősége van arra is, hogy a biztosított kérésére az ellátására területileg nem kötelezett egészségügyi szolgáltatóhoz utalja be. Ebben az esetben azonban a szolgáltatónak a beutaló orvos, vagy a biztosított felé írásban nyilatkoznia kell arról, hogy fogadja a beteget.

 

A területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi intézménynek el kell látnia azokat, akik a területi ellátási kötelezettségébe tartoznak és beutalóval rendelkeznek.

 

Fontos, hogy a beutaló köteles járóbeteg-szakrendelés csak annál az egészségügyi szolgáltatónál vehető igénybe, ahova a beutaló szól. Egyéb esetben úgy kell tekinteni, hogy a biztosított nem rendelkezik beutalóval.

 

Amennyiben az egészségügyi szolgáltató nem rendelkezik a beutalt személy ellátásához szükséges feltételekkel, a beteget tovább irányítja a megfelelő feltételekkel rendelkező egészségügyi szolgáltatóhoz.

 

A beutalásra jogosult orvosok: 

 

 • háziorvos,

 • házi gyermekorvos,

 • fogorvos,

 • járóbeteg-szakellátás orvosa,

 • egynapos ellátást nyújtó szolgáltató orvosa,

 • pszichiátriai betegek és fogyatékosok otthonánál, illetve rehabilitációs
  intézményénél foglalkoztatott orvos, ideértve a fekvőbeteg-gyógyintézetek orvosát,

 • iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat orvosa,

 • honvédelmi szervezet orvosa,

 • büntetés-végrehajtás orvosa,

 • sorozó orvos,

 • orvosszakértői szerv orvosa,

 • NEAK ellenőrző főorvosi hálózatának orvosa,

 • személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézmény orvosa,

 • országos sportegészségügyi hálózat orvosa,

 • Nemzeti Adó- és Vámhivatal orvosa,

 • külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium
  foglalkozás-egészségügyi szolgáltatói feladatokat ellátó orvosa.

 

 

Szakorvosi beutalóval igénybe vehető ellátások

 

Egyes speciális diagnosztikai vizsgálatok, ellátások csak szakorvosi beutalóval vehetők igénybe.

 

A biztosítottat MRI (mágneses magrezonancia), CT (komputertomográfia), DSA (digitális szubtrakciós angiográfia) vizsgálatra a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa utalhatja be.

 

A PET-CT (pozitronemissziós tomográfia-komputertomográfia) vizsgálat várólistájára való felvételre a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet klinikai onkológus, hematológus, idegsebész, valamint neurológus szakorvosa tehet javaslatot a külön jogszabály szerinti orvosi javallat esetén.

 

A biztosítottat a járóbeteg-szakellátás keretében igénybe vehető laboratóriumi vizsgálatokra meghatározott esetekben a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa utalhatja be. Bizonyos laboratóriumi vizsgálatok csak rendeletben előírt gyakorisággal kezdeményezhetők, kivéve ha az ettől való eltérést a biztosított egészségi állapota indokolja.

 

Amennyiben a laboratóriumi vizsgálatokra, valamint CT, MR vizsgálatra történő beutalásra szűrőprogram keretében kiszűrt beteg további vizsgálata érdekében van szükség, a beutalásra jogosult a háziorvosi tevékenységet végző orvos, a rend- és honvédelmi alapellátásba tartozó tevékenységet végző orvos, valamint a honvédelmi szervezet orvosa, aki valamely szakorvosi szakképesítéssel rendelkezik.

 

A biztosítottat rehabilitációs ellátásra kizárólag a rehabilitációt megalapozó megbetegedés, gyógykezeléséhez szükséges szakorvosi képesítéssel rendelkező orvos és e megbetegedéshez kapcsolódó esetleges szövődmények tekintetében illetékes szakorvos, illetve a rehabilitáció vagy fizikoterápia szakorvosa utalhatja be.

 

A 0-3 év közötti gyermeket rehabilitációs kezelésre a háziorvos, házi gyermekorvos is beutalhatja.

 

Szenvedélybeteget akut elvonási időszakot követően pszichiáter, addiktológus szakorvos vagy háziorvos jogosult rehabilitációs ellátásra beutalni.

 

A szülészeti ellátás keretébe tartozó genetikai tanácsadást és az ehhez szükséges diagnosztikai vizsgálatokat, illetve a meddőségi vizsgálatot a beteg szülész-nőgyógyász vagy urológus szakorvos beutalása alapján veheti igénybe.

 

 

Soron kívül történő beutalási rend

 

Soron kívüli ellátást két esetben lehet igénybe venni:

 

 • Keresőképtelenség esetén, amennyiben a biztosított az ellátást a keresőképtelenségét okozó betegsége miatt diagnosztikus vagy terápiás célból veszi igénybe.
 • Transzplantáció előtt, amennyiben a biztosított az ellátást a transzplantációs várólistára vételhez és a transzplantációs várólistán tartáshoz szükséges vizsgálatok miatt veszi igénybe.

 

A soron kívüli ellátás célja, hogy a beteg mielőbb munkába állhasson, vagy transzplantációs listára kerülhessen. Azonban a soron kívüli ellátás nem azonnali ellátást jelent!

 

A keresőképtelenséget megállapító orvos akkor állíthat ki soron kívüliséget biztosító beutalót, ha:

 

 • a beteget még nem látták el a járóbeteg-szakellátáson;
 • ugyanazon betegségéből adódóan folyamatosan legalább 15 napja keresőképtelen;
 • a biztosított, keresőképtelen beteg táppénzre, baleseti táppénzre a keresőképtelenséget okozó betegség miatt jogosult;
 • az egészségügyi ellátórendszert a keresőképtelenséget okozó betegség miatt diagnosztikus vagy terápiás célból veszi igénybe.

 

 

A beutaló

 

A beutaló számos fontos információt tartalmaz, amely szükséges a magasabb szintű ellátórendszer igénybevételéhez. A beutaló a kiállítástól számított 90 napon keresztül használható fel.

 

A terhesgondozási kiskönyvben szereplő, beutalóhoz kötött vizsgálatok tekintetében a várandósgondozási könyv is beutalónak minősül, ha tartalmazza a szükséges adatokat. A fentieknek megfelelő várandósgondozási könyv a kiállításától számított 300. napig használható fel beutalóként.

 

A területileg illetékes beutalás történhet a beteg lakó- vagy tartózkodási helye szerinti járóbeteg-szakrendelésre, vagy fekvőbeteg-gyógyintézetbe. Háziorvosi beutaló esetén az orvos telephelye szerinti egészségügyi szolgáltatóhoz.

 

Ha a beutaló nem érthető, vagy nem nyújt elég információt a beteg egészségi állapotáról és ennek alapján a szükséges beavatkozások köréről, az ellátás megtagadható.

 

A járóbeteg ellátásról bővebben.

 

 

EESZT

 

A beutaló az EESZT rendszerében is kiállítható, valamint továbbítható. A beutalás sikerességéről az állampolgár az EESZT lakossági portálon, a be a beutaló orvos és a fogadó egészségügyi intézmény a saját medikai rendszerén keresztül is tájékoztatást kap. 

 

Az e-beutalóról bővebben

KULCSSZAVAK
beutaló  |   biztosított  |   alapellátás  |   sürgősségi ellátás  |   járóbeteg-ellátás  |   fekvőbeteg-ellátás  |   szakorvosi beutaló  |   terhesgondozási kiskönyv
1812 nagy gomb

KOLLÉGÁINK SEGÍTENEK

Hívja az EGÉSZSÉGVONALAT!

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK

bm

  

sz2020 also infoblokk

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
További információk
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít