egeszsegvonal logonnk logo szurkearnyalatos

1812 gomb

eeszt gomb

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya (European Health Insurance Card) révén a magyar egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek az adott ország egészségügyi ellátását ugyanolyan feltételekkel vehetik igénybe, mint az adott állam biztosítottai.

 

A kártya használatának alapvető feltétele, hogy az ideiglenes külföldön való tartózkodás során orvosilag is szükséges legyen az ellátás. Ennek megfelelően a kártya birtokosai az Európai Unió (EU) 28 tagállamában, valamint Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában és Svájcban is igénybe vehetik az egészségügyi szolgáltatásokat.

 

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya igénylése

A kártyát kérelemre a kormányhivatal, a kormányablak, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adhatja ki a magyar egészségügyi szolgáltatásokra jogosult személyeknek. A kártya igénylése térítésmentes.

 

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya igényelhető:

 • személyesen vagy meghatalmazott útján,
 • postai úton,
 • elektronikusan az ügyfélkapun keresztül.

 

Az igényléshez szükséges nyomtatvány elnevezése:

 • Igénylőlap Európai Egészségbiztosítási Kártyához.

 

A kártya kiadásához szükséges igazolások (személyes ügyintézés esetén):

 • személyazonosságot igazoló okmány(ok),
 • TAJ-számot igazoló okmány.

 

Nem rendezett biztosítási jogviszony esetén a jogosultságot bizonyító okmányok, dokumentumok (pl. munkáltatói igazolás, egyéni vállalkozói igazolvány, nyugdíjas-igazolvány, iskolalátogatási igazolás, a munkaügyi központ által kiállított határozat, NAV-igazolás stb.) bemutatása is szükséges.

 

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya használata

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya az átmeneti jelleggel külföldön tartózkodóknak ad jogosultságot az orvosilag szükséges ellátások igénybevételére. Orvosilag szükséges ellátásnak minősülnek azok az ellátások, amelyeket a tartózkodási hely szerinti tagállam jogszabályai alapján nyújtanak annak érdekében, hogy a gyógykezelés miatt a biztosítottnak ne kelljen megszakítania az ott-tartózkodását.

 

A szolgáltatás orvosilag szükséges jellegét a kezelőorvos bírálja el. Az ellátások köre tagállamonként eltérő, emiatt előfordulhat, hogy bizonyos típusú ellátások esetén a kártyát nem fogadják el. Az Európai Bizottság határozatai alapján orvosilag szükséges ellátásnak minősül például a művesekezelés, az oxigénterápia és a várandósgondozással kapcsolatos ellátások. Ilyen előrelátható esetekben javasolt a külföldi szolgáltatóval való előzetes kapcsolatfelvétel is.

 

Fontos tudnivalók az Európai Egészségbiztosítási Kártyáról:

 • az egészségügyi szolgáltatónak ugyanúgy kell ellátnia a magyar biztosítottat, mint az adott tagállam állampolgárait;
 • csak szerződött szolgáltatóhoz lehet fordulni vele;
 • nem nyújt fedezetet az adott tagállamban is fizetendő önrészekre, kötelező hozzájárulásokra.

 

Az egészségügyi rendszerek eltérése miatt előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások, amelyek hazánkban ingyenesek, a tagállamokban csak fizetés ellenében vehetők igénybe. Egyes országokban (pl. Belgium, Franciaország, Luxemburg) visszatérítéses rendszer működik, vagyis a megelőlegezett költségeket az illetékes biztosító utólag téríti meg.

 

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya nem használható

 • Ha nincs államilag finanszírozott egészségügy a célországban,
 • magánellátás esetén,
 • ha a biztosított valamilyen egészségügyi szolgáltatás igénybevételének céljából utazott másik tagállamba.

 

Utasbiztosítás

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya nem helyettesíti az utasbiztosítást, ezért a kártya igénylése mellett utasbiztosítást is érdemes kötni az alábbi okok miatt:

 

 • az üdülőhelyeken az orvosok gyakran magánpraxisban működnek;
 • egyes államokban a hazainál szűkebb körben vehetők igénybe a szolgáltatások;
 • baleset esetén a hazaszállítást csak kivételes esetben fedezi a kötelező biztosítás;
 • magánegészségügyi szolgáltatóhoz is lehet fordulni vele;
 • a költségek fedezése mellett szolgáltatásokat is nyújt (pl. tolmács, helyi képviselő).

 

Fontos tudnivaló továbbá, hogy egyes tagállamokban a síelés, a téli sportok és a hegyi sportok nem képezik részét a társadalombiztosító által finanszírozott ellátási körnek. Ausztriában például a kivételesen súlyos esetektől eltekintve az Európai Egészségbiztosítási Kártya a hegyi mentés, a helikopteres szállítás és a kórházi ellátás esetében sem nyújt fedezetet az ellátások költségeire. Ezért téli és hegyi sportok esetén teljes biztonságot az Európai Egészségbiztosítási Kártya és az utasbiztosítás együttes megléte jelent.

 

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya érvényessége

A kártya az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság végéig, de legfeljebb a kiállítástól számított 36 hónapig érvényes. Ha a kártyabirtokos jogosultsága megszűnik a magyarországi egészségügyi szolgáltatásra (pl. külföldre költözés miatt), a kártyát mielőbb vissza kell szolgáltatni az azt kiállító hivatalnak.

 

A jogosultság nélkül igénybe vett egészségügyi szolgáltatások költségeiért a szolgáltatást igénybe vevő a felelős!

 

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya elvesztése

A kártya elvesztését, ellopását, esetleg rongálódás miatt használhatatlanná válását a kártyát kibocsátó hivatalnak kell jelezni. Ezzel egy időben lehetőség van új kártya igénylésére, igazgatási szolgáltatási díj ellenében.

 

Ha a kártyát a kormányhivatal nem tudja azonnal kiadni, „Ideiglenes Kártyahelyettesítő Nyomtatványt” állít ki a kártya elkészültéig, amellyel az ellátások ugyanúgy igénybe vehetők. A nyomtatvány érvényességi ideje 90 nap.

 

További információk

Az ügyintézéshez keresse fel a www.neak.gov.hu vagy a www.kormanyablak.hu weboldalt.

KULCSSZAVAK
egészségbiztosítás  |   utasbiztosítás  |   egészségügyi szolgáltatás  |   külföldi orvosi ellátás
1812 nagy gomb

KOLLÉGÁINK SEGÍTENEK

Hívja az EGÉSZSÉGVONALAT!

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK

bm

  

sz2020 also infoblokk

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
További információk
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít