egeszsegvonal logonnk logo szurkearnyalatos

1812 gomb

eeszt gomb

Az Európai Unió (EU) szociális biztonsági rendszerekről kiadott rendelete alapján az Európai Gazdasági Térség (EGT) bármely országában biztosított személy jogosult Magyarországon egyes egészségügyi szolgáltatásokra.

 

Az EGT-be tartoznak az EU tagállamai, valamint Norvégia, Liechtenstein és Izland. Ide soroljuk még Svájcot is, amely ugyan nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek, de az Európai Közösséggel és a tagállamokkal kötött szerződés alalpján aszemélyek szabad mozgása vonatkozásában azonos jogállású. A szolgáltatásokat bizonyos feltételek teljesülése mellett lehet igénybe venni.

 

Állandó lakhellyel rendelkezők ellátása

Az Európai Unió bármely tagállamában dolgozó és ott biztosított, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező személy hazánkban is teljes körű egészségügyi ellátásra vállhat jogosulttá az illetékes – külföldi – biztosító által kiállított igazolás alapján. Ehhez saját, külföldi biztosítójánál kell az „S1” nyomtatványt igényelnie.

 

Az igazolást a külföldi biztosító küldi meg a lakóhely szerint illetékes megyei kormányhivatalnak. A jogosultságigazolás kiállításának feltételeiről az illetékes külföldi biztosító nyújt felvilágosítást.

 

A jogosultság bejegyzését követően a külföldi biztosított a magyar TAJ-szám alapján veheti igénybe az ellátást Magyarországon.

 

Munkát vállaló külföldiek ellátása

A munkavállalás céljából Magyarországra érkező külföldi állampolgár főszabály szerint a magyarországi munkáltatóval fennálló munkaviszonya kezdetétől számít biztosítottnak. A járulékot a munkáltató fizeti, így a munkavállaló ez alapján jogosultságot szerez az egészségbiztosítás valamennyi ellátására.

 

Tanuló külföldiek ellátása

Az a külföldi állampolgár, aki középfokú nevelési-oktatási vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul, és nemzetközi szerződés vagy az oktatásért, illetve külpolitikáért felelős miniszter által adományozott ösztöndíj alapján létesített tanulói, hallgatói jogviszonyban áll, jogosult az állami egészségügyi szolgáltatásra.

 

Letelepedett külföldi nyugdíjasok ellátása

Az EU-ban a nyugdíjasok és családtagjaik abban az államban jogosultak teljes körű egészségügyi ellátásra, ahol életvitelszerűen tartózkodnak (lakóhely). Ennek megfelelően a külföldi állampolgárságú, Magyarországon letelepedett, az országban állandó lakcímmel rendelkező és valamely EU-tagállam társadalombiztosítási rendszerének terhére nyugellátásban részesülő nyugdíjasok számára Magyarországon a magyar állampolgárságú nyugdíjasokkal megegyező módon biztosított az állami egészségügyi ellátás, amennyiben a nyugellátást folyósító külföldi szerv a nyugdíjas számára igazolást állít ki az ellátásra való jogosultságról.

 

Biztosítással nem rendelkező külföldiek ellátása

Azok a külföldi állampolgárok, akik az EGT egyik tagállamában sem biztosítottak, és lakóhelyet létesítenek Magyarországon, egy év magyarországi tartózkodást követően kötelesek havonta egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni, hogy jogosultak legyenek az egészségügyi ellátásokra.

 

Lásd még: Biztosítotti jogviszony

 

A járulékfizetés teljesítése ügyében a magyarországi lakóhely szerint illetékes adóhatóságnál, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal központi szervénél vagy a megyei kormányhivatalnál lehet eljárni.

 

Megállapodáson alapuló szolgáltatások köre

A megállapodáson alapuló egészségügyi szolgáltatások szűkebb ellátási kört biztosítanak, mint az egyéb jogviszony alapján járó egészségbiztosítási ellátások.

 

Megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy:

 

  • a fogorvosi ellátások közül csak sürgősségi ellátásra jogosult;
  • nem jogosult az EGT-tagállamon kívüli harmadik állam területén az életét, testi épségét súlyosan veszélyeztető ellátás költségének megtérítésére;
  • nem jogosult az EGT-tagállamban a nem a közösségi jogszabálynak megfelelő formában igénybe vett ellátás költségének a belföldi költség mértékéig való megtérítésére sem;
  • nem veheti igénybe a Magyarországon nem hozzáférhető gyógyító eljárásokat egy másik országban a magyar egészségbiztosítása terhére;
  • nem jogosultak szerv-és szövet transzplantációra;
  • nem jogosultak tervezett külföldi gyógykezelés igénybevételére.

 

A megállapodás előzetes orvosi vizsgálathoz kötött, melynek költségét a megállapodást kötni kívánó személy fedezi, és az ott feltárt, már meglévő betegségekre a biztosítás nem terjed ki.

 

További információk

További információkért keresse fel a www.neak.gov.hu és a www.eubetegjog.hu weboldalt, vagy kérjen segítséget az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központtól (OBDK):

 

  • az OBDK hazai zöldszáma: 80/620-600, munkanapokon 8–16 óra között;
  • az OBDK nemzetközi zöldszáma: +36-20-999-0025, munkanapokon 8–16 óra között;
  • személyes találkozó az OBDK irodájában (előzetes egyeztetés alapján).
KULCSSZAVAK
EGT  |   EU  |   egészségügyi ellátás  |   járulékfizetés  |   egészségbiztosítás
1812 nagy gomb

KOLLÉGÁINK SEGÍTENEK

Hívja az EGÉSZSÉGVONALAT!

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK

bm

  

sz2020 also infoblokk

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
További információk
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít