egeszsegvonal logonnk logo szurkearnyalatos

1812 gomb

eeszt gomb

Magyarországon a terhesség megszakítását jogilag a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény szabályozza. A terhesség csak veszélyeztetettség, illetőleg az állapotos nő súlyos válsághelyzete esetén, a törvényben meghatározott feltételekkel szakítható meg.

 

A terhesség megszakítása, ha azt nem egészségi ok indokolja, az állapotos nő írásbeli kérelme alapján végezhető el. A terhességmegszakítás iránti kérelmet a családvédelmi szolgálat (CSVSZ) tanácsadásán kell benyújtani, a terhességet megállapító szülész-nőgyógyász szakorvos által kiállított igazolás mellett. A súlyos válsághelyzethez kapcsolódó terhességmegszakítási szándék esetén a felelős döntés meghozatala érdekében a kérelmező nőnek vagy párnak minimum kettő, a CSVSZ által térítésmentesen biztosított tanácsadáson kell részt vennie.

 

A CSVSZ tanácsadást lakóhelytől függetlenül lehet igénybe venni (azaz nincs területi ellátási kötelezettség, az ország bármely CSVSZ tanácsadója felkereshető). A tanácsadók előjegyzés alapján működnek, időpontot telefonon vagy személyesen lehet kérni meghatározott időtartamban (az ún. előjegyzési időben).

 

A CSVSZ tanácsadók címlistája a kormányhivatalok, járási hivatalok honlapján megtalálható, illetve tájékoztatást tudnak adni róla a nőgyógyászati szakrendeléseken, és a területi védőnői tanácsadóban.

 

Mire lehet számítani egy ilyen tanácsadáson?

 

A CSVSZ tanácsadás célja (ha kötelező jellegű is) a támogatás, a nő/a pár válsághelyzete feloldásának az elősegítése és a magzati élet védelme. A tanácsadás a CSVSZ védőnővel négyszemközti beszélgetés keretében történik. Emellett természetesen lehetőség van rá, hogy a várandós nő párja vagy közeli hozzátartozója részt vegyen a tanácsadáson.

 

Az első tanácsadás az ún. magzatvédelmi tanácsadás, a második alkalmon – amennyiben a terhességmegszakítási szándékot fenntartja a nő/a pár – kerülhet sor a megszakítás írásbeli kérelmezésére.

 

Magzatvédelmi tanácsadás

Az első tanácsadáson a CSVSZ védőnővel történő beszélgetés során a válsághelyzet feloldását segítő, és a magzat megtartására irányuló lehetőségekről kap tájékoztatást a várandós nő és párja.

 

A tájékoztatás az alábbiakra terjed ki:

 

 • a gyermekvállalás esetén elérhető állami és nem állami anyagi és természetbeni támogatások lehetőségeire;
 • olyan szervezetek és intézmények létére és tevékenységére, amelyek erkölcsi és anyagi segítséget nyújtanak a gyermek vállalása esetén;
 • az örökbeadás lehetőségeire és feltételeire;
 • a válsághelyzet feloldására alkalmas állami, helyi önkormányzati vagy társadalmi segítségnyújtási formákra, felajánlva közreműködését ezek igénybevételéhez;
 • a gyermeknek az egészségügyi intézményeknél elhelyezett inkubátorban, örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségére,
 • a fogantatásra, a magzat fejlődésére, a terhességmegszakítás veszélyeire és az esetleges későbbi terhességre gyakorolt hatására;
 • terhességmegszakítás szándékának fenntartása esetén a CSVSZ-nél ismételt megjelenés szükségessége – leghamarabb a tájékoztatást követő 3. napon.

 

Emellett a családtervezési és fogamzásgátlási ismeretekről is beszélgetnek egy következő, nem kívánt várandósság elkerülése érdekében.

 

A megszakítás kérelmezése

Amennyiben a terhességmegszakítási szándékot fenntartja az első tanácsadáson részt vett nő vagy pár, akkor egy következő, második tanácsadáson – melyre leghamarabb az első tanácsadást követő 3. napon kerülhet sor – kérelmezheti írásban a CSVSZ-nél a terhességmegszakítást.

 

A második tanácsadáson a védőnő az alábbiakról köteles tájékoztatást adni:

 

 • a terhességmegszakítás jogszabályi feltételeiről,
 • a terhességmegszakítás körülményeiről, módjáról,
 • a terhességmegszakítást végző egészségügyi intézményekről,
 • a térítési díj megállapításáról, kedvezményre való jogosultságáról,
 • a CSVSZ segítségnyújtásának lehetőségeiről a terhességmegszakítást követően.

 

A kérelmet a CSVSZ munkatársa 24 órán belül továbbítja a kiválasztott egészségügyi intézménynek (titoktartási kötelezettség mellett).

 

Fontos tudni azt is, hogy a megszakítás kérelmezése ellenére, egészen a műtétig a nő elállhat az abortusz szándékától.

 

Mennyibe kerül a terhességmegszakítás?

A beavatkozás költségeit a társadalombiztosítás fedezi, amennyiben a terhességmegszakítására a biztosítással rendelkező állapotos nőnél, vagy a magzatánál fennálló egészségi ok miatt kerül sor. Egyéb esetben a beavatkozásért fizetendő díj megegyezik a társadalombiztosítás szerinti finanszírozás mindenkori összegével.

 

A térítési díj teljes összege 2023-ban 45 312 Ft.

 

A 32/1992. (XII.23.) NM rendeletben meghatározottak szerinti esetekben a terhes nő mentesülhet a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól, vagy csak a térítési díj 30 %-át, illetve 50%-át kell megfizetnie.

 

Kedvezményre jogosultak köre

A térítési díj 50%-át kell megfizetni, amennyiben a kérelmező nő vagy a vele egy háztartásban élő házastársa, élettársa, valamint – az egy háztartásban éléstől függetlenül – az eltartója valamely, az alábbiakban felsorolt ellátásra jogosult, az ellátás folyósításának időtartama alatt, feltéve, hogy az ellátás összege nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a kétszeresét.

 

Erre a kedvezményre jogosító ellátások:

 

 • öregségi nyugdíj,
 • rokkantsági járadék,
 • rokkantsági ellátás,
 • rehabilitációs ellátás,
 • bányászok egészségkárosodási járadéka.

 

A térítési díj 30%-át kell megfizetni, amennyiben:

 

 • a kérelmező nő vagy a vele egy háztartásban élő házastársa, élettársa, illetve – az egy háztartásban éléstől függetlenül – az eltartója a 32/1992. (XII. 23.) NM rendeletben meghatározott, az alábbiakban felsorolt valamely ellátásra jogosult, az ellátás folyósításának időtartama alatt:
  • álláskeresési járadék,
  • nyugdíj előtti álláskeresési segély,
  • ápolási díj,
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
  • időskorúak járadéka.

 

 • a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül a kérelmező, illetve a vele egy háztartásban élő házastársa, élettársa, valamint – az egy háztartásban éléstől függetlenül – az eltartója települési támogatásban részesül.

 

Mentesül a térítési díj megfizetése alól, aki:

 

 • szociális intézményben él (pl. pszichiátriai kezelés, szenvedélybetegség vagy hajléktalanság miatt),
 • átmeneti gondozásban részesül, valamint nevelésbe vett kiskorú,
 • utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt,
 • esetében a terhesség bűncselekmény (szexuális erőszak vagy visszaélés) következménye, valamint
 • ha a kérelmező vagy a vele egy háztartásban élő házastársa, élettársa, valamint - az egy háztartásban éléstől függetlenül - az alábbi ellátásra jogosult, az ellátás folyósításának időtartama alatt, feltéve, ha az ellátás összege nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

 

Mentesülésre jogosító ellátások az alábbiak:

 

 • öregségi nyugdíj,
 • rokkantsági járadék,
 • rokkantsági ellátás,
 • rehabilitációs ellátás,
 • bányászok egészségkárosodási járadéka,
 • aktív korúak ellátása,
 • fogyatékossági támogatás,
 • vakok személyi járadéka.

 

További részletekről az eljárásban részt vevő védőnőtől kaphat tájékoztatást.

 

A kérelmező személynek bármelyik kedvezmény igénybevétele esetén a terhességmegszakítási kérőlap kiállításakor kell bemutatnia a pénzbeni ellátást megállapító határozatot, bizonylatot, illetve jövedelemigazolást. Ezt követően a Családvédelmi Szolgálat munkatársa állítja ki a fizetendő térítési díjat tartalmazó utalványt. A térítési díjat a postán kell befizetni, és a műtétre vinnie kell a befizetést igazoló szelvényt.

 

A terhesség megszakítása a választott egészségügyi intézményben

Az állapotos nő a kérőlappal legkésőbb az aláírást követő 8 napon belül jelentkezhet a kiválasztott egészségügyi intézményben. A beavatkozás napján a kérelmet ismét meg kell erősíteni. A szándék megváltoztatására egészen a műtét napjáig van lehetőség, ez esetben a megszakításra befizetett összeget (térítési díj) a CSVSZ védőnő közreműködésével vissza tudja igényelni.

 

Amennyiben a nő megváltoztatja a szándékát és megtartja a magzatot, nem szükséges tájékoztatni a CSVSZ-t, ugyanakkor lehetőség van rá, hogy a CSVSZ védőnőt ismét felkeresse és egyéni élethelyzetéhez további segítséget, információkat, tájékoztatást kapjon.

 

A terhességmegszakítás egyéb részleteiről (orvosi javallat, határidők, a beavatkozás típusai, illetve szövődményei) külön cikkben olvashat.

KULCSSZAVAK
abortusz  |   terhességmegszakítás  |   művi vetélés
1812 nagy gomb

KOLLÉGÁINK SEGÍTENEK

Hívja az EGÉSZSÉGVONALAT!

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK

bm

  

sz2020 also infoblokk

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
További információk
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít