egeszsegvonal logonnk logo szurkearnyalatos

1812 gomb

eeszt gomb

Betegjogok érvényesítése

beteg jogosult az egészségügyi ellátással kapcsolatban az egészségügyi szolgáltatónál, illetve fenntartójánál panaszt tenni. Az egészségügyi szolgáltató, illetve a fenntartó köteles a panaszt kivizsgálni és ennek eredményéről a beteget a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 munkanapon belül írásban tájékoztatni. A panaszjog gyakorlása nem érinti a betegnek azon jogát, hogy a külön jogszabályokban meghatározottak szerint – a panasz kivizsgálása érdekében – más szervekhez forduljon. Erre a körülményre a szolgáltató köteles a beteg figyelmét felhívni.

 

A panasz kivizsgálásának részletes szabályait az egészségügyi szolgáltató belső szabályzatban rögzíti. A panaszokat nyilván kell tartani, és a panasszal, illetve annak kivizsgálásával összefüggő iratokat az egészségügyi szolgáltatónak 5 évig meg kell őriznie.

 

A beteg a szolgáltató, valamint annak fenntartója mellett – a teljesség igénye nélkül – fordulhat:

 

 • Nemzeti Népegészségügyi Központhoz (NNK) az ellátással összefüggő – elsősorban orvosszakmai – kérdésekben. Az NNK szakfelügyeleti vizsgálatot folytat le, és annak eredményét közli a panaszossal;
 • a Magyar Orvosi Kamara, illetve a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara illetékes Megyei Etikai Bizottságához az egészségügyi dolgozók etikai vétségének gyanúja esetén (pl. viselkedéssel, hangnemmel, kommunikációval kapcsolatos panaszok);
 • polgári peres (bírósági) úton, magánjogi eljárásban igénnyel élhet a panaszos a szolgáltatóval szemben. A bíróság megállapíthatja az intézmény kárfelelősségét, és kártérítés fizetésére kötelezheti.

 

Betegjogi képviselő

A betegjogi képviselő – a törvényekben és jogszabályokban meghatározott keretek között – védi a betegek jogait, segíti őket azok megismerésében és érvényesítésében. A betegjogi képviselők tevékenysége nem csupán a megkeresések, panaszolt ügyek kezelésére korlátozódik.

 

A betegjogi képviselők függetlenek az egészségügyi intézményektől, és feladataikat területi felosztásban látják el. A betegjogi képviselő az orvoshoz hasonlóan köteles a titoktartásra, és a beteg személyes adatait a vonatkozó jogszabályok szerint kezelni. Az egészségügyi intézményekben kötelező kifüggeszteni az adott intézmény betegjogi képviseletét ellátó személy nevét és elérhetőségét.

 

A betegjogi képviselők a hatósági működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevők számára elérhetők az alapellátás, a járóbeteg-szakellátás, a fekvőbeteg-szakellátás és egyéb egészségügyi ellátások keretein belül, beleértve a magán egészségügyi ellátókat is.

 

A betegjogi képviselő főtevékenysége:

 

 • segít a betegnek panasza megfogalmazásában;
 • kezdeményezheti a panasz kivizsgálását;
 • a beteg – illetve egészségügyi okból történő akadályoztatása esetén a hozzátartozó – írásbeli meghatalmazása alapján a betegjogi képviselő panaszt tehet az egészségügyi szolgáltató vezetőjénél, fenntartójánál, továbbá a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben eljár az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és ennek során képviseli a beteget;
 • segíti a beteget az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, az azzal kapcsolatos megjegyzések, kérdések feltételében.

 

A betegjogi képviselő panaszkezelése:

 

 • A betegjogi képviselő tájékoztatja a beteget az általa megtett panasz és az arra kapott válasz tartalmáról, az eljárási cselekmények helyzetéről, az esetleges további jogorvoslatok, eljárások kezdeményezésének lehetőségeiről.
 • A betegjogi képviselőtől a panasz kivizsgálására irányuló megkeresésre az egészségügyi szolgáltató vezetője 30 napon belül érdemben válaszol.
 • A betegjogi képviselő a feladatellátása során az érintett és a szolgáltató közötti megegyezés létrehozására törekszik.

 

A betegjogi képviselő – az ellátás zavartalanságát nem veszélyeztetve – illetékességi körében jogosult:

 

 • az egészségügyi szolgáltató működési területére belépni,
 • az ügyre vonatkozó iratokba betekinteni,
 • az egészségügyben dolgozókhoz kérdést intézni.

 

A betegjogi képviselő köteles:

 

 • a betegre vonatkozó orvosi titkot megtartani;
 • a beteg személyes adatait a vonatkozó jogszabályok szerint kezelni;
 • az egészségügyi szolgáltató működésével kapcsolatban észlelt jogsértő gyakorlatra és egyéb hiányosságokra a szolgáltató vezetőjének, illetve fenntartójának a figyelmét felhívni és azok megszüntetésére javaslatot tenni;
 • különös figyelmet fordítani az életkoruk, testi vagy szellemi fogyatékosságuk, egészségi állapotuk, illetve társadalmi-szociális helyzetük miatt kiszolgáltatott helyzetben lévők betegjogi védelmére;
 • rendszeresen tájékoztatni az egészségügyi dolgozókat a betegjogokra vonatkozó jogszabályokról és azok változásairól.

 

A betegjogi képviselők elérhetőségei az IJSZ honlapján és az egészségügyi szolgáltatók (pl. kórházak, klinikák, szakrendelők, háziorvosi rendelők) hirdetményein, illetve internetes oldalán is megtalálhatók.

 

A betegjogi képviselők az Integrált Jogvédelmi Szolgálat munkatársai.

 

Integrált Jogvédelmi Szolgálat (IJSZ)

 Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat gondoskodik a betegek, ellátottak és gyermekek törvényben meghatározott jogainak érvényesüléséről, védelméről. Ellátja a jogvédelmi képviselők foglalkoztatásával összefüggő feladatokat, működteti a jogvédelmi képviselők hálózatát, irányítja, szervezi és ellenőrzi a jogvédelmi képviselők szakmai munkáját.

 

Fontos cél azonban a betegjogi panaszok megelőzése is. Ennek érdekében az egészségügyi ellátórendszer dolgozóinak és a lakosság betegjogi ismereteinek bővítéséért, valamint a betegjogoknak a gyakorlatba, az egészségügyi tevékenység mindennapjaiba illesztéséért is sokat tesz az IJSZ.

 

A beteg vagy a panaszos közvetlenül az IJSZ szervezeti keretein belül működő – területi illetékességgel rendelkező – betegjogi képviselőhöz, illetve az IJSZ központjához fordulhat.

 

Elérhetőségek elektronikus úton:

 

Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat weboldala: http://www.ijsz.hu

Betegjogi képviselők: http://www.ijsz.hu/kepviselok1.html

Az IJSZ e-mail-címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Elérhetőségek telefonon:

 

Integrált Jogvédelmi Szolgálat, központ: 06-1-8969-000

Betegjogi képviselők: http://www.ijsz.hu/kepviselok1.html

Az IJSZ zöldszáma: 06-80-620-055

 

A jogorvoslati eljárás menete

A betegjogi képviselő a beteg konkrét jogsérelmét meghallgatva mérlegelheti, hogy a jogvédelem lehetséges eljárásai közül melyek lehetnek hatékonyak az adott jogsérelem orvoslására. Ezt követően tájékoztatja a beteget az elérhető jogorvoslati lehetőségekről, és ajánlást tesz az általa leghatékonyabbnak vélt eljárási módra. A beteg maga dönt arról, hogy a javasolt eljárások közül melyiket kívánja igénybe venni. Általában lehetőség van a betegjogi képviselő hatáskörén belüli vagy azon túlmutató, magasabb szintű jogorvoslati eljárásra is.

 

Amennyiben az érintett a betegjogi képviselő jogintézményét választja, a jogsérelem egyedi ügyként kezelendő, ahol a beteg hivatalosan is panaszt tesz az őt ért jogsérelem miatt. A betegjogi képviselő segítséget nyújt a panasz megfogalmazásában.

 

A betegjogi képviselő ezt követően felhívja az egészségügyi szolgáltató vezetőjének és fenntartójának figyelmét arra, hogy jogsértő esemény történt. Az ügyintézés során nem csupán a hiányosságokat jelzi, javaslatot is tesz a hiányosságok felszámolására. Az egészségügyi szolgáltatónak jogszabályban foglalt 15 napon belül válaszolnia kell a betegjogi képviselő megkeresésére, és összesen 30 nap áll rendelkezésére a panasz vagy hiányosság kivizsgálására, illetve állásfoglalásáról tájékoztatni a betegjogi képviselőt.

 

Szükség esetén a betegjogi képviselő a panaszügy elbírálása érdekében szakhatóság segítségét is kérheti. Ilyenkor szakfelügyelő-főorvosi vélemény beszerzésére kerül sor. A célja megállapítani, hogy a vitatott egészségügyi ellátási esemény az egészségügyi jogszabályok, szakmai irányelvek és módszertani levelek alapján történt-e.

KULCSSZAVAK
betegjog  |   betegjogi képviselő  |   jogsérelem  |   jogvédelem  |   jogorvoslat
1812 nagy gomb

KOLLÉGÁINK SEGÍTENEK

Hívja az EGÉSZSÉGVONALAT!

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK

bm

  

sz2020 also infoblokk

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
További információk
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít